Connect with us

В Україні

Новий формат Судового форуму у нових реаліях судової реформи

Опубліковано

Перший «Судовий форум» Асоціації адвокатів України розпочався по-новаторському у формі Public talks, коли пляма світла падає не на усю президію, а власне на спікера. Першим осяяним світлом виявився народний депутат Григорій Логвинський.

Настав час не приймати нові закони, а скасовувати старі

Завдання влади зараз має бути – не продукувати закони а скасовувати непотрібні, – вважає Г. Логвинський. Треба для початку взяти і скасувати пакет із, приміром, 100 законів, які втратили актуальність. Але пропозицій таких досі на надходило, хоча в морі напрацьованих за роки нормативних актів нескладно заплутатися і високофаховому юристу.

Обов’язок законодавця – зорганізувати закон таким чином, аби особа, скориставшись фаховою юридичною консультацією, змогла вибудувати раціональну з погляду права модель поведінки з передбачуваним результатом.

Якщо закон не дає такої визначеності і два спеціалісти в галузі права з приводу одного й того самого питання дають протилежні відповіді, це означає, що визначеності немає.

Ще менше визначеності, якщо ті, хто надає правову допомогу, не мають належних умов для роботи. У державі, де захист потрібен кожному, кількість порушень прав адвокатів стрімко росте. Пори те, що Парламентська асамблея Ради Європи прийняла вже дві резолюції з цього приводу, а невдовзі з’явиться третя резолюція по правах і свободах адвокатів, тиск на правників не спадає.

Головним результатом реформи вважаю те, що поруч із кадровими суддями Верховного Суду – судді з числа адвокатів і науковців

Секретар пленуму Верховного Суду суддя Дмитро Луспеник почав свою доповідь із крилатого вислову Конфуція про життя в епоху змін. Але без змін нема прогресу. І якщо вже трапилося їх переживати, то слід принаймні намагатися зменшити їхній руйнівний ефект. В судовій реформі – це можливі судові помилки.

Уникати судових помилок значною мірою сприятиме новий формат Верхового Суду, адже поруч із кар’єрними суддями у ВС вже зараз вершать правосуддя ті, хто прийшов з адвокатури і науки, що дає змогу побачити спір значно ширше, ніж аби його розглядали тільки фахові судді з системи.

Нові процесуальні кодекси також є вагомим набутком реформи судочинства, хоча не минулося без прорахунків в ході їх прийняття. Зокрема, не зовсім чітко розмежовано компетенції касаційних палат і Великої палати. На думку промовця, Велика палата має збиратися ad hoc, аби касаційні суди не перекладали на неї свої справи.

Судова система обов’язково повинна оновлюватися

Суддя Верховного суду, доктор юридичних наук, професор Олександра Яновська зазначила, що відхід від триланкової системи, коли Верховний Суд України був фактично позбавлений повноважень і йому лишили розглядати справи тільки за двома підставами, був значним ударом по судовій системі, наслідки якого відчуватимуться ще довго. Система, до якої ми повернулися, є раціональною, хоча не можна не відчути потреби розглядати деякі питання більш вузьким колом
спеціалістів, зокрема перегляд справ за рішеннями Європейського суду з прав людини.

Велика палата має вирішувати проблемні питання права. І тут некар’єрні судді мають шанс віддати судочинству свої знання, зібрані за межами системи, напрацьовані за всю свою практику адвокатами і науковцями.

Суд обов’язково має оновлюватися. Ті, хто відчуває в собі сили долучитися до судочинства і спроможність пройти конкурс, безперечно мають долучитися до судової системи і докласти сил для налаштування її на цивілізований лад. «А сил треба справді багато, кажу це з власного досвіду», – підсумувала О. Яновська.

Судові рішення мають бути написані так, щоб і сторона, яка програла, залишилася задоволеною

Суддя Верховного Суду Ганна Вронська, яка за її висловом стала і учасником судової реформи, і споживачем її наслідків, зазначила: «Верховний Суд почав роботу щойно три місяці тому, а здається, що працюємо вже роки. Всі дні тижня ми вивчаємо справи, окрім вівторка, коли ми їх слухаємо.

Деякі судді ВС уже пишуть рішення за зразком ЄСПЛ, що не заважає іншим суддям їх розуміти, так само, як і рішення, складені за узвичаєною моделлю, не створюють проблем сприйняття для суддів-новаторів.

Новий формат більш перспективний, адже кращий для розуміння нефахівцями права, і те, що містять правовий висновок перед мотивувальною частиною, значно спрощує сприйняття, бо найважливіше не доводиться шукати.

До позитивних плодів реформи можна віднести й тенденцію, що в касаційному провадженні суд вже не шукає причин повертати скарги, натомість з’являється практика частішого задоволення клопотань про поновлення пропущених строків.

Судді жартують: «Ми повинні так формулювати рішення аби та сторона, яка програла, також залишилася задоволеною», – і в цьому жарті є частка правди.

Результати судової реформи оцінювати зарано, але говорити про перші здобутки й прорахунки вже можна

Член Ради з питань судової реформи, керуючий партнер ЮФ «Антіка» Олексій Кот: «Судова реформа перебуває під пильною увагою і держаних органів, і громадських організацій, і міжнародних партнерів України. Головним незворотним позитивним результатом реформи є новий повністю сформований Верховний Суд, утворений в результаті безпрецедентного відкритого конкурсу». Майже чверть судів нового ВС – з-поза суддівської системи, в чому ми навіть обігнали Португалію, де квота складає 10% суддів не з суддівського співтовариства.

Судді українського ВС мають гідну винагороду в порівнянні навіть з європейськими колегами і зобов’язані дотримуватися вимог, які пред’являються до європейських суддів в плані відкритості.

Це поки-що не всім легко зрозуміти, адже і трудове, і приватне житя судді стає відкритим. Подарунки, майно, поведінка поза залою судового засідання – кожен крок судді стає предметом оцінки з боку суспільства, яке зараз виявляє неабияку пильність щодо суддів. Вже не можна сказати: щойно я був суддею, а зніму мантію – і вже вільний від обмежень.

Так уже не буде.

Сесія завершилася доповіддю її модератора, партнера АО Equity Олега Маліневського, який узагальнив сказане, виокремивши наріжна проблеми і здобутки судової реформи.

Судова система працює у новому вимірі відкритості. Важко було б уявити кілька років тому, що суддя ВС пише пости у Facebook, коментуючи свої рішення, вільно дискутуючи з представниками юридичної спільноти і не тільки. Це відбувається саме завдяки поповненню складу ВС адвокатами та науковцями. Важко було навіть уявити, що у Верховного Суду буде своя сторінка у Facebook (https://www.facebook.com/supremecourt.ua/ ), а сьогодні це стало реальністю.

Адвокатська монополія також уже стала реальністю. Втілення монополії, одним з побічних ефектів якого багато хто називав можливі зловживання з боку адвокатів, залежить від ефективності органів адвокатського самоврядування та їх незаангажованості. Адже зараз, коли ми чуємо про загрози для професійної діяльності адвокатів з боку силових органів і інших, не забуваймо, що адвокат може бути позбавлений професійних прав самою адвокатською корпорацією із сумнівних невизначених підстав, які не торкаються професійної діяльності.

Серйозним зрушенням є електронний суд, розуміння якого не обмежується лише телеконференціями і можливістю подавати процесуальні документи електронними каналами. Це – новий вимір відкритості і новий засіб усунення процесуальних зловживань. Змінюється форма процесу, що відкриває нову епоху судочинства в сенсі змагальності сторін і правосудності, виключає суб’єктивний фактор. В майбутньому це допоможе формально уніфікувати не лише судові рішення, а й процесуальні документ, що дозволить від слідкувати юридичну логіку встановлення справедливості.

З’явилося єдине вікно захисту – пріоритет предметної підвідомчості справ, тобто можливість для людини вирішити спір в рамках одного судового процесу, а не робити це в кількох судах і кількох юрисдикціях Це істотно сприятиме не лише юридичній визначеності, а й остаточності вирішення спору.

Нові процесуальні кодекси принесли доказове підсилення, що підважене новими можливостями доказування: електронні докази, показання свідків у господарському процесі, висновок експерта у галузі права, можливість здійснення експертизи поза судом, інші нові способи формування доказової бази адвокатом.

Серед прорахунків судової реформи варто виділити часову підвішеність, яку відчувають на собі перш за все судді. Самий лише видовжений у часі запуск Верховного Суду тримав у напрузі і судову систему, і суспільство невиправдано довгий час.

Прорахунком можна вважати і неврахування того надмірного навантаження, яке мали касаційні суди, і яке тепер передано з вищих спецсудів до нового Верховного Суду. А чисельність суддів при цьому зменшилася.

Від старих кодексів залишилися міни сповільненої процесуальної дії, які реформою не були знешкоджені. Якщо, приміром, взяти справу про повернення боргу в 1 000 гривень, один суддя задовольнити клопотання про забезпечення позову, а інший – ні за аналогічних обставин через оціночні критерії і відсутність угодженої практики. Те саме стосується відправлення на новий розгляд і нововиявлених обставин. Ці фактор підриву довіри до суду досі не усунені.

Жодне судове рішення не було скасоване через те, що суддя безпідставно відхилив клопотання про відвід. І водночас є тисячі прикладів, коли суддя береться вирішувати відвід і затягує розгляд, перейшовши на порядок розгляду відводу, на дуже тривалий час. Однак, чомусь регулювання відводу не змінилося.

Чого ми очікуємо від судової реформи? Ми розуміємо, що вона не відбудеться в один момент, але дорожня карта має бути виписана. Окрім того, треба зміцнювати адвокатуру, навести лад в процедурах банкрутства, надати статусу обов’язкових до застосування рішенням пленуму Верховного Суду.

На фото: Доповідає Олег Маліневський

Перший Судовий форум Асоціації адвокатів України продовжує роботу.

Леонід Лазебний,
журналіст

Продовжити читання →
Натисніть, щоб прокоментувати

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.