Connect with us

Законодавство

Газ можна отримувати від кількох постачальників

Набрала чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» від 12 квітня 2019 р. № 558.

За новою редакцією абз. 3 п. 21 розділу II Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2496, споживачі мають право отримувати природний газ одночасно від декількох постачальників на одну точку комерційного обліку, відтепер в одному розрахунковому періоді, за умови укладення договору постачання газу та після укладення з ними угоди про алокацію відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи.

Новим п. 22 теж саме встановили для споживачів з річним обсягом споживання більше 3 млн куб. м. Предметом угоди про алокацію є розподілення об’єму фізичного відбору споживача на відбори кожного постачальника (замовника послуг транспортування), який є стороною цієї угоди, яка мусить мати такі істотні умови:

  • EIC-код точки комерційного обліку споживача, по якій буде здійснюватися постачання природного газу постачальниками;
  • порядок пропорційного розподілення (алокаційний алгоритм) фізичного відбору споживача на відбори кожного постачальника за кожну газову добу;
  • період постачання природного газу, на який пощирюватися дія алокаційного алгоритму; тощо.

Постачання газу споживачу на умовах угоди про алокацію здійснюється за умови реєстрації такої угоди в інформаційній платформі Оператора ГТС.

Кодекс газотранспортної системи доповнено новою главою 9 «Угода про алокацію».

З метою реєстрації на інформаційній платформі угоди про алокацію, замовник послуг транспортування (постачальник), зобов’язаний внести до платформи дані про власний EIC-код та код споживача; період постачання природного газу; кількість замовників послуг транспортування; та дані про алокаційний алгоритм.

Якщо внесені дані кожного із замовників послуги збігаються, то сума часток пропорційного розподілення добового відбору/споживання газу споживачем дорівнює 100%, а інформаційна платформа не виявляє споживача в Реєстрі іншого(-ших) постачальника(-ків) у періоді постачання природного газу, визначеному в угоді про алокацію.

У разі невідповідності даних та/або якщо сума часток пропорційного розподілення не дорівнює 100%, то оператор газотранспортної системи відмовляє в реєстрації угоди на інформаційній платформі.

Угода про алокацію може бути достроково припинена одним із замовників послуг транспортування шляхом надсилання оператору газотранспортної системи (через інформаційну платформу) повідомлення про припинення участі. Проте повинна бути дотримана умова, що дата припинення угоди настане не раніше ніж через 5 днів (чи 7 днів щодо споживача, який належить до підприємств металургійної та хімічної промисловості) після дати ініціювання таких змін на інформаційній платформі.

Новою главою 7 у розділі XIV визначено, що декілька замовників послуг транспортування мають право об’єднатися в балансуючу групу і визначити між собою одного з них як сторону, відповідальну за сплату/отримання плати за добовий небаланс усіх учасників балансуючої групи перед оператором газотранспортної системи.

Законодавство

Міндовкілля підтримує збільшення екологічних податків

Проаналізувавши низку розроблених в Україні проектів нормативно-правових актів щодо реформи екологічного оподаткування та фінансування природоохоронних заходів, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підтримало саме урядовий законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» № 4101, який передбачає:

– індексацію ставок податку на викиди в атмосферне повітря;

– індексацію рентної плати за використання природних ресурсів та за спецкористування;

– поступове збільшення ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти у 10 разів до 2029 р.;

– поступове збільшення ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю кожного року на 5 грн, щоб до 2024 р. вийти на рівень 30 грн за тону.

Змін потребує і система фінансування природоохоронних заходів. В короткостроковій перспективі Міндовкілля пропонує здійснювати такий перерозподіл коштів: 30% екологічного податку (крім радіоактивних відходів) зараховувати до державного фонду охорони навколишнього природного середовища, а 70% – спрямовувати на місця (до спеціального фонду місцевих бюджетів).

У довгостроковій перспективі потрібне системне реформування за аналогією із країнами Центральної та Східної Європи, в яких функціонують спеціальні фонди, незалежні від державного бюджету, із окремою юридичною особою, гарантованими надходженнями від екологічних податків, затвердженими програмами заходів за пріоритетними напрямками та з прозорими механізмами прийняття рішень і спрямування коштів на їх реалізацію. За таким форматом, наприклад, сьогодні в Україні працює Фонд енергоефективності.

Читати далі

Законодавство

Визначено вимоги до звітності щодо викидів парникових газів

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів» від 23 вересня 2020 р. № 960.

Дія затвердженого Порядку поширюється на здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів від провадження оператором видів діяльності на установці за переліком видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 880.

Якщо згідно з переліком видів діяльності порогове значення потужності для виду діяльності на установці перевищене або не встановлене, то викиди парникових газів від усіх інших видів діяльності, передбачених переліком видів діяльності, які провадяться на установці, також підлягають моніторингу та звітності.

Моніторинг та звітність щодо викидів парникових газів повинні бути повними та охоплювати викиди всіх парникових газів, які передбачені для відповідного виду діяльності, від технологічних процесів та спалювання з усіх джерел викидів парникових газів та від усіх матеріальних потоків, які віднесено до відповідного виду діяльності.

Оператор зобов’язаний не допускати подвійного обліку викидів парникових газів та вживати необхідних заходів для запобігання відсутності даних про викиди парникових газів протягом звітного періоду.

З метою забезпечення узгодженості та співставності в часі моніторингу та звітності оператор використовує однакові методики моніторингу та набори видів даних з урахуванням змін до методик моніторингу, затверджених Міндовкіллям у плані моніторингу.

Оператор збирає, записує, групує, аналізує та документує дані моніторингу, у тому числі припущення, посилання, дані про діяльність, розрахункові коефіцієнти, у прозорий спосіб, який забезпечує надання верифікатору та Міндовкіллю можливості відтворити процес визначення обсягу викидів парникових газів.

Для визначення викидів парникових газів оператор зобов’язаний використовувати відповідні методики моніторингу, передбачені цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами у сфері моніторингу, звітності та верифікації, прийнятими відповідно до нього.

Читати далі

Законодавство

Публічні закупівлі ремонтно-будівельних робіт – з обов’язковим оприлюдненням всієї кошторисної документації

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо уникнення зловживань замовників при оприлюдненні інформації та щодо прав учасників закупівель» від 19 жовтня 2020 р. № 4231.

Змінами до п. 10 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» пропонується встановити обов’язок замовника у випадку закупівлі робіт (послуг) з ремонту (будівництва) оприлюднювати всю кошторисну документацію.

Змінами до ст. 18 Закону пропонується надати учаснику, визначеного рішенням замовника переможцем (допущеного рішенням замовника до аукціону) і якщо саме таке рішення оскаржується суб’єктом оскарження, право брати участь у розгляді скарги.

Таким учасникам нарівні з суб’єктом оскарження та замовником пропонується надати право подавати:

– висновки експертів і спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями;

– матеріали, які вони вважають необхідними долучити до розгляду скарги.

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП
||
№ Документа: 558
Дата прийняття: 12.04.2019
Дата набрання чинності: 22.04.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає
Telegram
Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП
||
№ Документа: 558
Дата прийняття: 12.04.2019
Дата набрання чинності: 22.04.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає