Connect with us

Законодавство

Газопостачання відновлять наступного дня після сплати авансового внеску

Набрала чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Зміни до Кодексу газотранспортної системи» від 28 травня 2019 р. № 844.

За новою редакцією глави 2 розділу VIII Кодексу, оператор газотранспортної системи надаватиме послуги не щодо доступу до потужності в точках входу та виходу до/з системи, а послуги з транспортування природного газу (наприклад п. 2 глави 2).

Згідно з абз. 2 п. 2 оператором системи, у випадку нездійснення замовником авансового внеску, може бути тимчасово зупинено надання послуг до дня, наступного за днем внесення відповідного фінансового забезпечення. Раніше послуги відновлювались з моменту внесення коштів попередньої оплати.

За ненадання такого фінансового забезпечення протягом 5 робочих днів після припинення надання послуг, оператор системи відтепер не має права анулювати частину послуги щодо якої не була здійснена попередня оплата.

Оплата послуг транспортування газу на період 1 газової доби має бути отримана оператором на рахунок не пізніше ніж за 3 години до кінцевого строку подання попереднього повідомлення (номінації) щодо обсягів газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи (абз. 3 п. 2).

Новим абз. 4 п. 2 визначено, що замовник послуг транспортування, на якого покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, повинен здійснювати оплату за послуги транспортування з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання замовника на поточний рахунок оператора газотранспортної системи кожного банківського дня.

За новими умовами у пп. 1 п. 3 глави 2 суми вартості добових негативних небалансів за попередній газовий місяць, що впливають на розмір достатнього фінансового забезпечення замовника, визначаються:

 • до 14 числа місяця (включно), наступного за звітним – сумою вартості попередніх негативних добових небалансів за попередній газовий місяць (за його наявності);
 • з 15 до 20 число місяця (включно), – сумою вартості остаточних негативних добових небалансів, крім випадку оплати замовником послуг транспортування такої вартості;
 • з 21 числа місяця – сумою несплаченої вартості негативних добових небалансів за попередній газовий місяць (за його наявності).

Також за новою редакцією  п. 3 оператор системи не має права встановлювати будь-які вимоги та критерії до банків, банківські гарантії яких будуть надані замовниками послуг у вигляді фінансового забезпечення.

Під час встановлення розміру забезпечення щодо оплати за вчинення дій з врегулювання добового небалансу тепер не враховуватимуться обсяги природного газу, які плануються до транспортування в рамках виконання спеціальних обов’язків, покладених на замовника.

Разом з тим, вартість природного газу розраховуватиметься як добуток обсягу газу і маржинальної ціни придбання та щоденно повинна оприлюднюватись оператором на сайті.

Законодавство

Проект Закону про викривачів корупції отримав підтримку нардепів

Законопроект №1010, що передбачає внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції», який регулює захист інтересів викривачів корупції, був прийнятий за основу 13 вересня 2019 року. Передбачається внесення змін до зазначеного вище Закону, в частині:

 1. Визначення статусу викривачів корупції з метою визначення їх прав і гарантій захисту в правовому полі.
 2. Забезпечити необхідні умови для оприлюднення інформації у сфері корупції.
 3. Визначити правильний порядок і послідовність дій того, хто викриває корупцію, розкриття останнім інформації.
 4. У разі розкриття викривачем корупції інформації, про скоєні в цій сфері правопорушення або ж стосовно особи, яка його вчинила, забезпечити звільнення того, хто викриває інформацію від юридичної відповідальності.
 5. Забезпечити правовим захистом з боку держави трудових прав та інтересів викривачів корупції.

Законопроектом вноситися поняття викривач. Мається на увазі особа, яка повідомляє про можливі факти вчинення корупційного діяння іншою особою. Ключовою ознакою для визначення терміну викривача є наявність достатніх підстав, що дозволяють припускати, що інформація є підтвердженою. Забезпечення прав з боку держави поширюється не тільки на викривачів, але і на близьких до них осіб, членів сім’ї.

Національне агентство з питань запобігання корупції буде наділене повноваженнями забезпечити захист викривачів корупції.

Законопроект визначає рамки прав викривачів:

 • Отримувати інформацію про свої права та обов’язки.
 • Як підтвердження правдивості поданої викривачем заяви, є право надавати докази.
 • Отримувати інформацію про факт прийняття і внесення в ЄРДР інформації, поданої викривачами до відповідних органів.
 • Давати пояснення за фактом поданої заяви про корупційне діяння або осіб, що скоюють правопорушення (пов’язаному з корупцією), або відмовитися від дачі таких – добровільна дія.
 • Отримувати правову допомогу безкоштовно.
 • Зберігати конфіденційність.
 • Дозволено не вказувати авторство при подачі заяви про корупційні діяння, факти прояву правопорушень у цій сфері.
 • Право на забезпечення захисту, якщо в цьому є необхідність (включаючи і захист родичів). Приводом для отримання такого захисту є загроза життю і здоров’ю безпосередньо викривачів, близьких їм осіб, членів сім’ї. Запит на захист або відмова від нього є добровільною.

Ряд інших прав (більш детально в офіційному тексті Закону). Додатково повідомляється і про права викривачів на отримання винагороди. Визначена мінімальна сума корупційного правопорушення, з якого з’являється право на отримання винагороди. Формула її розрахунку: сума мінімуму заробітної плати (законодавчо встановленого на початок року) помножена на 5000. Також визначено порядок призначення цієї суми судом. Винагорода не може перевищувати 10% або 3000 мінімальних зарплат.

Розмір винагороди може бути розподілений між декількома особами, які повідомили різні факти про корупційний злочин. Інформація може мати характер що доповнює чинні або вже відомі факти.

Що стосується звільнення викривачів від юридичної відповідальності, Законом передбачені механізми реалізації права осіб, які повідомили про скоєне в сфері корупції діяння (або особу, пов’язану з корупцією). Зокрема реалізація права на звільнення від юридичної відповідальності поширюється у сферах:

 1. Цивільного права. Зокрема, відповідальність за понесені збитки або збитки, що стали результатом повідомлення про порушення в сфері корупції, передбачених цим Законом.
 2. У разі наявності факту непідтвердженої інформації, що була надана викривачем інформації, необхідність в її підтвердженні відсутня.

За розголошення або використання інформації, яка може вказати на особу викривача, особою, яка отримала доступ до такої інформації в ході реалізації службових повноважень, також передбачається відповідальність. Зокрема передбачене позбавлення права обіймати певні посади строком до 1 року і накладання штрафу від 1000 до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Анонімні повідомлення також повинні мати певний формат подачі. Зокрема в них повинна бути:

 • Інформація, яка стосується конкретної особи яка вчинила корупційне діяння або ж пов’язана із вчиненням правопорушення в цій сфері.
 • Дані, які містяться в заяві анонімного характеру, мають передбачати можливість бути перевіреними.

Обробка даних і проведення перевірки за фактами скоєних злочинів або інформації, що зображується в заяві про факт корупції мають бути проведені протягом 15 днів. Термін відраховується з дня надходження відповідної заяви до компетентного органу для проведення перевірки. Передбачена можливість продовження терміну проведення перевірки до 30-ти днів. Ця процедура здійснюється керівником органу, що проводить перевірку за наявності достатніх підстав для продовження.

Читати далі

Законодавство

Заяву на отримання соціальної допомоги можна подавати в електронному вигляді

Набрав чинності наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги» від 17 липня 2019 р. № 1106.

Як обґрунтовано в наказі, з метою приведення Інструкції у відповідність до вимог чинного законодавства були внесені зміни:

 • доповнено випадки, за якими призначається соціальна допомога, пільги та компенсації особі, яка досягла віку, визначеного ч. 1 ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу; патронатним вихователям; військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби; допомога у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, допомога членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях,
 • додано електронну форму заяви та електронні засоби зв’язку. Якщо заява та документи направляються в електронній формі, реєстрація проводиться в порядку черговості надходження, їй присвоюється реєстраційний номер та фіксується дата надходження. Якщо заявник не додав необхідні документи, уповноважена особа повідомляє заявника про повернення його документів,
 • змінено форму відомостей для нарахування соціальної допомоги у вигляді довідок, реєстрів та переліків в електронній формі, та доповнено перелік суб’єктів, від яких їх можна отримати: Державна фіскальна служба, Пенсійний фонд України. Також, відомості та інформація, отримані з інформаційних систем, державних реєстрів та електронних повідомлень, у разі необхідності можуть долучатися до особової справи у паперовій формі.

Читати далі

Законодавство

Визначено умови оплати праці в молодіжних центрах

Набрав чинності наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Умов оплати праці працівників молодіжних центрів» від 30 липня 2019 р. № 3884.

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників молодіжних центрів встановлюються згідно з додатком 1 до цих Умов, а схеми тарифних розрядів посад працівників молодіжних центрів – з додатками 2 – 4.

Посадові оклади заступників керівників молодіжних центрів та заступників керівників структурних підрозділів встановлюються на 5 – 15 відсотків нижче від окладів керівників, головних бухгалтерів – на 10 – 30 відсотків, а помічників керівників – на 30 – 40.

Також, керівникам молодіжних центрів у межах затвердженого фонду заробітної плати надано право установлювати і виплачувати надбавки та доплати працівникам, надавати їм матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, затверджувати порядок і розміри преміювання працівників.

Водночас керівників молодіжних центрів зобов’язали забезпечити диференціацію оплати праці працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної в межах фонду оплати праці, шляхом установлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Читати далі

В тренді

Про затвердження Зміни до Кодексу газотранспортної системи
||
№ Документа: 844
Дата прийняття: 28.05.2019
Дата набрання чинності: 05.06.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Про затвердження Зміни до Кодексу газотранспортної системи
||
№ Документа: 844
Дата прийняття: 28.05.2019
Дата набрання чинності: 05.06.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає