Connect with us

Законодавство

Кандидувати на посаду начальника наукової установи Держспецзв’язку можуть тільки доктори наук

Набрав чинності наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника наукової установи в структурі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 1 березня 2019 р. № 126.

Коли з’являється вакантна посада начальника наукової установи Держспецзв’язку, то Голова Служби повинен призначити в.о. начальника установи на період до 6 місяців – на час проведення конкурсу.

Про проведення конкурсу розміщується оголошення на сайті Держспецзв’язку не пізніше 3 днів з дня його затвердження.

Документи від претендентів приймаються протягом 10 календарних днів, що зазначатиметься в оголошенні поряд з іншою інформацією.

Кандидат повинен буде відповідати таким вимогам, як вільне володіння державною мовою; наявність відповідної освіти та наукового ступеня доктора наук або доктора філософії; проходження, на той момент, військової служби на посадах осіб офіцерського складу; та мати стаж  служби (роботи) на керівних посадах понад 5 років.

Військовослужбовцю для цього необхідно буде подати рапорт голові конкурсної комісії, автобіографію, перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях; тощо.

Простіші умови для кандидатів, які проходять службу в науковій установі, де проходить конкурс – їм потрібно надати лише рапорт.

Конкурсна комісія розглядатиме документи протягом 10 днів.

Під час оцінювання претендентів враховуватиметься:

  • компетентність військовослужбовця;
  • результативність виконання службових завдань та службові досягнення;
  • рівень знань і навичок, ділові якості;
  • здатність виконувати завдання у складних умовах;
  • факт перебування військовослужбовця у резерві офіцерського складу для призначення на вищі посади.

Законодавство

Суддів КСУ у відставці зможуть призначати на посаду судді ВС без іспитів

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” (щодо посилення гарантій незалежності суддів Конституційного Суду України)» від 2 липня 2020 р. № 3786.

Проектом деталізуються конституційні гарантії незалежності та неупередженості суддів Конституційного Суду України.

Зокрема, змінами до ст. 26 Закону України «Про Конституційний Суд України» пропонується встановити, що винагорода Судді складається з посадового окладу та доплат за вислугу років, перебування на адміністративній посаді в Суді,  науковий ступінь, та роботу, що передбачає доступ до державної таємниці.

Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,25.

Змінами до ст. 27 визначено, що суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 70 % (зараз – 50 %) винагороди судді Конституційного Суду, що не підлягає оподаткуванню.

Судді Конституційного Суду, який звільнився у відставку, виплачується вихідна допомога у розмірі трьох місячних винагород судді Конституційного Суду з урахуванням перебування на адміністративній посаді.

Доповненням до ст. 28 пропонується встановити, що суддям Конституційного Суду, які мають стаж  професійної діяльності у сфері права більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

Суддям Конституційного Суду надаються також інші види відпусток, передбачені Законом України «Про відпустки».

Новою ст. 28-1 визначається, що після призначення на посаду суддя, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується Кабінетом Міністрів України службовим житлом за місцем знаходження Суду за рахунок коштів Державного бюджету України.

Змінами до ст. 31 встановлюється, що суддя Конституційного Суду України у відставці може бути рекомендований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для призначення на посаду судді Верховного Суду безстроково без складення іспитів на підставі співбесіди та вивчення суддівського досьє.

Читати далі

Законодавство

Посадові оклади працівників культурного фонду та інституту книги зростуть з наступного року

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. N 881» від 1 липня 2020 р. № 545.

Постанову Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги» від 15 листопада 2017 р. № 881 доповнено пунктом 4, яким встановлено, що посадові оклади працівників, розміри яких визначені цією постановою, з 1 січня 2021 р. змінюються пропорційно підвищенню розміру посадового окладу працівників 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Також додаток до постанови викладено в новій редакції.

Читати далі

Законодавство

Мати та батько матимуть рівні можливості догляду за дитиною

Комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною» від 19 червня 2020 р. № 3695.

Законопроект спрямований на забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною та поєднання трудової діяльності із сімейними обов’язками, усунення законодавчих прогалин, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною, створення передумов для посилення ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Зокрема, КЗпП пропонується доповнити статтею 77-3 «Відпустка при народженні дитини», відповідно до якої, одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів надається працівникам, а саме:

  • чоловіку, дружина якого народила дитину;
  • батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  • бабі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Відпустка при народжені дитини надається лише одній з вказаних вище осіб та у порядку, встановленому Законом України «Про відпустки».

У Комітеті наголосили на тому, що його ухвалення сприятиме зміцненню сімей з дітьми, в першу чергу, сімей, в яких народилася дитина. В Україні спостерігається високий рівень розлучень, у тому числі, пов’язаний з конфліктами між подружжям після народження дитини. Крім того, законопроект сприятиме більшій участі чоловіків у вихованні дітей, зокрема, через можливість встановлення скороченої тривалості робочого часу, та забезпечить рівні можливості матері і батька на догляд за дитиною.

Читати далі

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника наукової установи в структурі Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України
||
№ Документа: 126
Дата прийняття: 01.03.2019
Дата набрання чинності: 31.05.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 11.05.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 487/33458
Внутрішній номер документа: Немає
Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника наукової установи в структурі Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України
||
№ Документа: 126
Дата прийняття: 01.03.2019
Дата набрання чинності: 31.05.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 11.05.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 487/33458
Внутрішній номер документа: Немає