Connect with us

Lexinform™ - платформа важливої правової інформації.

Для правників усіх спеціалізацій - свіжі новини про найважливіші нормативні акти і законопроекти з погляду їх значущості, показові та прецедентні рішення судів, коментарі до цих рішень, юридичний аналіз правових позицій, зокрема – рішень Верховного Суду.

Правові новини охоплюють події в Україні, а також світові юридичні новини, які справляють вплив на нашу правову дійсність, в тому числі – на розвиток вітчизняного законодавства та правової системи в цілому.

Репортажі та фахові звіти про найцікавіші заходи в царині права дадуть можливість не лишити поза увагою жодної значної події, а календар прийдешніх науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів, експертних нарад та інших зібрань, присвячених нагальним юридичним проблемам, - допоможе не пропустити майбутніх заходів.

Тут постійно накопичуються варіанти розв’язання складних правових питань, неординарні юридичні висновки, аналітичні матеріали з практики правозастосування, досудового розв’язання спорів, зокрема арбітражу і медіації.

Автори - досвідчені адвокати, знані фахівці з різних галузей права пропонують власне тлумачення норм права та випробувані практичні прийоми, переможні правові аргументи для судового спору.

Законодавство

Нацбанк подбав, аби силовикам вистачило готівки

Опубліковано

on

Набрала чинності постанова Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період» від 5 травня 2018 р. № 51.

Положення регламентує основні вимоги до організації роботи з готівкою структурних підрозділів Національного банку та уповноважених на зберігання запасу готівки банків в особливий період.

Банки, які у зв’язку із настанням особливого періоду зупинили або припинили свою діяльність, зобов’язані вивезти всю готівку із сховищ до визначених підрозділів грошового обігу в регіонах, підрозділу Національного банку, відповідального за зберігання та перевезення цінностей, або уповноважених банків у терміни, установлені рішенням Правління Національного банку.

Підрозділ НБУ, відповідальний за грошовий обіг, зобов’язаний щомісяця перевіряти наявність достатніх готівкових резервів.

Касові та/або емісійні операції в підрозділах грошового обігу в регіонах, підрозділі Національного банку, відповідальному за зберігання та перевезення цінностей, уповноважених і залучених банках, проводяться на підставі документів, оформлених засобами системи автоматизації банку.

Підприємства зобов’язані узгоджувати з уповноваженим банком розрахунок ліміту залишку готівки в касі, не мають права накопичувати готівку в касах для здійснення  будь-яких виплат в майбутньому та зобов’язані здавати її до банків у повному обсязі. Виняток – підрозділи силових структур мають право за межами пунктів постійної дислокації одержувати та зберігати готівку для виплати військовослужбовцям грошового забезпечення, але не більше 10 робочих днів.

Уповноважені та залучені банки в особливий період здійснюють систематичний облік підприємств та організацій, які мають постійну готівкову виручку.

Положення покликане забезпечити стабільну роботу банківської системи України з готівкою в умовах особливого періоду та безперебійного забезпечення економіки, а також Збройних Сил України та інших силових структур готівковими коштами.

Законодавство

Біржі, що запроваджують деривативи, мають створити систему управління ризиками

Опубліковано

on

От

Набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів» від 21 червня 2018 р. № 408.

Згідно зі змінами до п. 4 розд. І Положення фондова біржа створює не лише організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для централізованого укладання і виконання договорів щодо деривативів, а й систему гарантій та управління ризиками при укладенні та виконанні деривативів.

Розділ IV доповнено новим пунктом 2, яким передбачено обґрунтування щодо доцільності внесення змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативу на відповідний базовий актив, яке повинно містити, зокрема:

  • опис базового активу, надійність, якість та доступність джерел даних, на підставі яких встановлюються значення/ціна виконання контракту;
  • аналіз динаміки значення/ціни базового активу за попередні 1-3 роки (в разі наявності);
  • оцінку відповідності фінансового інструменту потребам ринку та клієнтів тощо;
  • інформацію щодо програмного продукту та технічних засобів, які використовуватимуться при укладанні та виконанні деривативів, або інформацію про заплановані заходи та строки їх виконання щодо розробки/придбання програмного продукту та/або технічних засобів.

Читати далі

Законодавство

Які недоліки бухгалтерських документів є неістотними?

Опубліковано

on

От

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 20 червня 2018 р. № 565.

До пункт 2.4 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, уведено новий абзац, яким визначено що таке неістотні недоліки:

«Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо».

Читати далі

Законодавство

Збільшення статутного капіталу АТ тільки після завершення попередніх емісій

Опубліковано

on

От

Набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства» від 12 червня 2018 р. № 385.

Відтепер акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій. За наявності викуплених товариством та/або іншим чином набутих акцій збільшення статутного капіталу не допускається (п. 4 розд. І),  так само, якщо розмір власного капіталу є меншим статутного (п. 6 розд. І).

Пунктом 2 гл. 1 розд. 2  встановлено джерела збільшення статутного капіталу акціонерного товариства:

  • додаткові внески у формі грошових коштів та майна,
  • додатковий капітал у частині емісійного доходу (його частина);
  • прибуток (його частина).

Порядком передбачені процедури збільшення і зменшення статутного капіталу акціонерними товариствами, в тому числі певними категоріями АТ, приміром такими, де є всього один акціонер.

Читати далі

В тренді

Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період
||
№ Документа: 51
Дата прийняття: 05.05.2018
Дата набрання чинності: 11.05.2018
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає