Connect with us

Законодавство

Підписано закон про протидію домашньому насильству

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII. До його прийняття діяв закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 р. № 2789-ІІІ, який мав 17 статей проти 34 у новому. Він регулював питання фіксації фактів насильства, допомогу постраждалим, виховно-попереджувальну роботу з особами, схильними до вчинення насильства в сім’ї.

В новому Законі до домашнього насильства віднесено не тільки дії, а й бездіяльність, причому незалежно від того чи проживають учасники конфлікту спільно.

Також Законом запроваджуються як корекційні програми для кривдників, так і окремі реабілітаційні програми для постраждалих осіб (в Законі № 2789-ІІІ передбачалися програми тільки для кривдників).

Відповідно до Закону має бути створений Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства, куди будуть вносити дані про кривдника, постраждалого, випадок домашнього насильства тощо.

Новацією є також право Національної поліції виносити припис про тимчасове виселення кривдника з спільного житлового приміщення (на строк до 10 діб). Також до Кодексу України про адмінправопорушення внесено санкцію за вчинення домашнього насильства у вигляді штрафу та обов’язку кривдника пройти відповідну програму.

Отже Закон № 2229-VIII є більш деталізованим задля більш ефективної боротьби із домашнім насильством.

Законодавство

Перебіг строку для прийняття спадщини зупиняється на час воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану» від 24 червня 2022 р. № 719.

LEX.НОТАРІУС

Робочий простір для нотаріусів та реєстраторів з усіма документами.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

Як пояснили у Міністерстві юстиції, документом внесено низку змін щодо вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану, зокрема:

1) заборонено вчинення нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану, нотаріальних дій, крім:

– посвідчення довіреностей на право розпорядження коштами на рахунках у банках та небанківських фінансових установах (викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів) та інших довіреностей, які відповідно до вказаної постанови можуть бути викладені на білих аркушах паперу;

– засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон (вчиняється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів);

– засвідчення вірності копій документів;

– інших нотаріальних дій, які відповідно до законодавства можуть бути вчинені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів;

2) заборонено нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача нерухомого майна, якщо таке право набуто відчужувачем під час дії в Україні воєнного стану на підставі договору або у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), або у зв’язку з виходом із складу засновників (учасників) юридичної особи;

Читайте також: Зміни в оподаткуванні нотаріусів роз’яснила НПУ

3) передбачено можливість нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки, про задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), а також нотаріальне засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи, які укладаються (підписуються) від імені фізичної особи – відчужувача (іпотекодавця, довірчого засновника) на підставі довіреності:

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

– якщо з дня посвідчення нотаріусом довіреності до дня укладення (підписання) відповідного договору (акта) не сплинуло одного місяця (двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави);

– якщо з дня посвідчення довіреності до дня укладення (підписання) відповідного договору (акта) сплинуло більше вищевказаного строку, за умови отримання нотаріусом заяви довірителя про підтвердження дії довіреності, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом (не раніше ніж за сім календарних днів), консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави (не раніше ніж за один місяць) до дня укладення (підписання) відповідного договору (акта); також якщо така довіреність посвідчена нотаріусом без використання спеціальних бланків нотаріальних документів – за умови її реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей з внесенням до нього відомостей про наявність повноважень, необхідних представникові для укладення (підписання) відповідного договору (акта);

4) нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності на нерухоме майно здійснюється за загальним правилом: за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – однієї із сторін відповідного договору;

Читайте також: Реєстрація довіреностей в умовах воєнного стану

5) виключено заборону щодо нотаріального засвідчення справжності підписів на актах про передачу нерухомого майна до та із статутних (складених) капіталів (статутних фондів) юридичних осіб, а також нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу предмета іпотеки, що належить фізичній особі, за споживчим кредитом, крім випадків, коли такий продаж здійснюється за згодою іпотекодавця, викладеною у формі заяви, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або предметом іпотеки є нерухоме майно, визначене абзацом другим пункту 5-2 розділу VI «Прикінцеві положення» Закону України «Про іпотеку»;

6) визначено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини. В умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини;

7) врегульовано деякі питання щодо передачі невикористаних спеціальних бланків нотаріальних документів у разі припинення нотаріальної діяльності під час дії воєнного або надзвичайного стану. Збільшено термін такої передачі до 30 календарних днів, а також надано можливість передавати такі бланки не лише постачальнику, але й іншому нотаріусу. Нотаріус, який припинив нотаріальну діяльність під час дії воєнного або надзвичайного стану, та протягом 30 календарних днів після такого припинення зареєстрував нотаріальну діяльність в іншому нотаріальному окрузі, має право не передавати такі бланки та використовувати їх як нотаріус нового нотаріального округу.

Читати далі

Законодавство

Заборону переміщення товарів поширено на всі тимчасово окуповані території

Набрав чинності наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про внесення змін до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 23 листопада 2021 року № 258» від 13 червня 2022 р. № 117, яким обмеження або заборону переміщення через адміністративну межу ТОТ товарів поширено на всі тимчасово окуповані РФ території України.

Раніше це стосувалось лише тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Читайте також: Пенсії та грошову допомогу на тимчасово окупованих територіях виплачуватимуть через Укрпошту

Водночас, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 14 липня 2020 р. № 52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».

Читати далі

Законодавство

Закордонний та внутрішній паспорти можна оформити за кордоном

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України» від 10 червня 2022 р. № 678, який проводитиметься протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою.

Читайте також: Закордонний та внутрішній паспорти можна оформити одночасно

Прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, здійснює розміщений за межами України відокремлений підрозділ (філія, представництво) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру.

Перелік держав, у яких здійснюється прийняття відокремленим підрозділом документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, визначається ДМС за погодженням з МЗС.

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2022
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.