Connect with us

Законодавство

Підвищення кваліфікації вчителів обговорюватимуть до 7 червня

Міністерство освіти і науки України оприлюднило до громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є необхідною умовою їх атестації та враховується під час обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника.

Педагогічні чи науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами / видами та у різних суб’єктів підвищення кваліфікації, які особа вправі обирати самостійно з урахуванням самооцінки своїх компетентностей і професійних потреб.

До основних видів підвищення кваліфікації віднесено навчання за спеціальною програмою, стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, і т.ін.

Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти, а також юридична особа чи ФОП, що надає відповідні послуги.

Підвищення кваліфікації має відбуватись виключно за програмою, яка затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації, а її обсяг може вимірюватися годинами чи  кредитами Європейської кредитно-трансферної та накопичувальної системи.

Стажування проходитиме під керівництвом науково-педагогічного працівника, який має науковий ступінь, вчене звання і понад 10 років науково-педагогічного стажу.

За результатами підвищення кваліфікації видаватимуть відповідний документ, який оприлюднюватиметься на сайті суб’єкта підвищення кваліфікації.

Список працівників, яким необхідно буде підвищити кваліфікацію міститиметься у відповідному плані закладу освіти.

Загалом педагогічні працівники повинні будуть підвищувати кваліфікацію не рідше 1 разу на 5 років.

До основних напрямів підвищення кваліфікації віднесено:

  • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;
  • створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання;
  • забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
  • використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібербезпеку;
  • мовленнєва компетентність; тощо.

Пропозиції та зауваження  до тексту постанови можна направити до 7 червня 2019 р. за адресами:

  • МОН, пр-т. Перемоги, 10, м. Київ, 01135;
  • e-mail: [email protected], Балуба Ігор Анатолійович.

Законодавство

Коли банки не блокуватимуть переказ коштів за кордон?

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 1 жовтня 2015 р. № 654» від 15 серпня 2019 р. № 109.

Згідно з доповненням до абз. 11 пп. 7 п. 1 постанови НБУ № 654 банки не відмовлятимуть клієнтам у виконанні розрахункового документа, який передбачає переказ коштів за межі України або наслідком якого може бути виведення капіталів за межі України, якщо кошти переказуватимуться за зовнішньоекономічними договорами, розрахунки за якими здійснюються:

  • за фактично поставлену продукцію на митну територію України;
  • з використанням документарних акредитивів.

Водночас, акредитиви повинні надаватися з підтвердження відвантаження продукції або фактичного поставлення товару.

Також новим абзацом у пп. 7 п. 1 визначено, що заборони за абз. 11 (зокрема відмова у виконанні розрахункового документа) не будуть застосовуватись до виконання розрахункових документів, пов’язаних з клієнтськими платежами за кореспондентським рахунком у банку, до якого застосовано санкцію «запобігання виведенню капіталів за межі України», за умови, що наслідком проведення операцій не буде порушення санкційних заборон або п. 3-1 постанови № 654. Це стосується і сплати комісійних винагород, пов’язаних з проведенням зазначених клієнтських операцій або веденням такого «санкційного» кореспондентського рахунку.

Читати далі

Законодавство

Організації колективного управління можуть застосовувати тимчасові ставки роялті

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14 серпня 2019 р. № 696.

Зокрема, новою редакцією п. 2 постанови Уряду від 18 січня 2003 р. № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» визначено, що затвердженні постановою розміри винагороди, як тимчасові тарифи на строк до 6 місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про визначення тарифів, встановлені для застосування організаціями колективного управління.

За доповненням до п. 4 розділу I у графі «Вид комерційного використання фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» роялті у 5 % доходів, одержаних з того виду діяльності, де використовуються об’єкти суміжних прав, буде надаватися і за кабельну ретрансляцію фонограм / відеограм, опублікованих з комерційною метою, тощо.

Комерційним використанням опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань тепер вважається пряме чи опосередковане використання зазначених об’єктів суміжних прав шляхом кабельної ретрансляції зафіксованого у фонограмі / відеограмі виконання (доповнено п. 2 розділу ІІ).

Виключено пункти 7 і 8 розділу ІІ, за якими уповноважені організації колективного управління могли управляти майновими правами на об’єкти суміжних прав та мали право зменшувати визначений розмір винагороди. Сума роялті більше не розділятиметься між особами, які можуть управляти майновими правами на фонограми, відеограми.

Також постанову КМУ від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» доповнено п. 2-1, де встановлено, що організації колективного управління застосовують ставки роялті як тимчасові тарифи на строк до 6 місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про встановлення тарифів.

Таким же текстом доповнено і постанову Уряду від 27 червня 2003 р. № 992.

Читати далі

Законодавство

Документи про заходження судна у порт подаються до вихідних днів

Набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316» від 25 червня 2019 р. № 460.

Новою редакцією п.п. 4.5 – 4.7 розділу IV Порядку справляння та розміри ставок портових зборів, затвердженого наказом Міністерства від 27 травня 2013 р. № 316  уточнено, що морський агент або судновласник має подати уповноважені особі установи, що здійснює забезпечення мореплавства, дані, зокрема, щодо заходження або проходження судна транзитом, не пізніше ніж за 1 робочий день до дати заходження судна у порт або проходження його транзитом.

У разі заходження судна в порт або проходження його транзитом у вихідний, святковий або неробочий день, інформацію та документи необхідно подавати тепер також за 1 робочий день чи раніше до вихідних, святкових та неробочих днів.

Уповноважений представник установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства, виписуватиме рахунок на сплату маякового збору протягом 1 робочого дня після отримання інформації від морського агента або судновласника.

Раніше за п.п. 4.5 – 4.7 не передбачалося здійснення транзитного проходження судна, документи могли бути надані після святкових / вихідних днів, а уповноважена особа – надавати рахунок не пізніше першого робочого дня після вихідних днів.

Читати далі

В тренді