Connect with us

Законодавство

Реєструючи нову технологію, треба вказувати мету її створення

Набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 2015 року № 1156» від 1 квітня 2019 р. № 414.

Новими п.п. 1-1 та 1-2 доповнено Інструкцію з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб’єктами (власниками) технологій.

Тепер реєстрація технологій, які не містять секретної або службової інформації, відбувається за допомогою системи електронної реєстрації технологій та їх складових (система). Для здійснення реєстрації технології із секретною або службовою інформацією, суб’єкт господарювання/власник/держпідприємство, що створило або придбало певну технологію (заявник), має подати до МОН перелік документів, визначених п. 5 Порядку реєстрації технологій та їх складових, затвердженого постановою Уряду від 3 липня 2013 р. № 472, зокрема Реєстраційну картку технології (РКТ).

Загалом пунктом 1-2 визначено шлях реєстрації заявника в Системі та подання РКТ через неї. Зокрема, оформлений шляхом заповнення через особистий кабінет полів реєстраційної форм проект РКТ направляється на перевірку реєстратору, яким є відповідальний співробітник МОН.

Після завершення реєстратором перевірки даних та підтвердження того, що вони відповідають вимогам Інструкції, в особистому кабінеті користувача з’явиться повністю заповнена РКТ з присвоєним технології державним реєстраційним номером.

За змінами, внесеними до форми Реєстраційної картки технології та її складових, у картці серед особливих позначок (поле 5256), необхідно буде зазначати про технології, які містять секретну чи службову інформацію.

У полі картки 9125 серед опису технології відтепер необхідно зазначити її мету, для досягнення якої розроблено чи придбано певну технологію, її основну суть, анотований зміст, тощо.

Такі зміни форми РКТ відповідно відображені і в п. 3 Інструкції.

Законодавство

Кредитний ризик можна зменшити за гарантіями рейтингового банку

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 15 серпня 2019 р. № 108.

За уточненням в абз. 5 пп. 1 п. 2.5 глави 2 розділу VI для використання права на зменшення загального обсягу кредитного ризику під час розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), використовуватимуться гарантії / безвідкличні резервні акредитиви банків, які мають саме кредитний рейтинг АА або вище. При цьому рейтинг може бути підтвердженим окремо за шкалою Fitch IBCA, що є аналогією до Standard & Poor’s.

Новим абзацом у пп. 1 п. 2.5 визначено, що зменшення обсягу кредитного ризику також можливе з використанням гарантій / безвідкличних резервних акредитивів банку-гаранта, який э для банка материнською компанією або учасником міжнародної групи, до якої входить банк. Умовою є те, що банк-гарант повинен мати інвестиційний кредитний рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений Standard & Poor’s, або аналогічний рейтинг Moody’s Investors Service або Fitch IBCA.

Нацбанк не застосовуватиме до банків заходи впливу за порушення ними економічних нормативів достатності регулятивного капіталу (Н2), основного капіталу (Н3), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) чи кредитних ризиків (Н8), якщо вони були допущені в період з 2 липня 2019 р. до 19 серпня 2019 р.

При цьому, умовою незастосування заходів впливу є те, що порушення пов’язані з неврахуванням під час розрахунку економічних нормативів забезпечення у вигляді гарантії / безвідкличного резервного акредитиву банку-гаранта з числа описаних вище.

Читати далі

Законодавство

Коли банки не блокуватимуть переказ коштів за кордон?

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 1 жовтня 2015 р. № 654» від 15 серпня 2019 р. № 109.

Згідно з доповненням до абз. 11 пп. 7 п. 1 постанови НБУ № 654 банки не відмовлятимуть клієнтам у виконанні розрахункового документа, який передбачає переказ коштів за межі України або наслідком якого може бути виведення капіталів за межі України, якщо кошти переказуватимуться за зовнішньоекономічними договорами, розрахунки за якими здійснюються:

  • за фактично поставлену продукцію на митну територію України;
  • з використанням документарних акредитивів.

Водночас, акредитиви повинні надаватися з підтвердження відвантаження продукції або фактичного поставлення товару.

Також новим абзацом у пп. 7 п. 1 визначено, що заборони за абз. 11 (зокрема відмова у виконанні розрахункового документа) не будуть застосовуватись до виконання розрахункових документів, пов’язаних з клієнтськими платежами за кореспондентським рахунком у банку, до якого застосовано санкцію «запобігання виведенню капіталів за межі України», за умови, що наслідком проведення операцій не буде порушення санкційних заборон або п. 3-1 постанови № 654. Це стосується і сплати комісійних винагород, пов’язаних з проведенням зазначених клієнтських операцій або веденням такого «санкційного» кореспондентського рахунку.

Читати далі

Законодавство

Організації колективного управління можуть застосовувати тимчасові ставки роялті

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14 серпня 2019 р. № 696.

Зокрема, новою редакцією п. 2 постанови Уряду від 18 січня 2003 р. № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» визначено, що затвердженні постановою розміри винагороди, як тимчасові тарифи на строк до 6 місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про визначення тарифів, встановлені для застосування організаціями колективного управління.

За доповненням до п. 4 розділу I у графі «Вид комерційного використання фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» роялті у 5 % доходів, одержаних з того виду діяльності, де використовуються об’єкти суміжних прав, буде надаватися і за кабельну ретрансляцію фонограм / відеограм, опублікованих з комерційною метою, тощо.

Комерційним використанням опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань тепер вважається пряме чи опосередковане використання зазначених об’єктів суміжних прав шляхом кабельної ретрансляції зафіксованого у фонограмі / відеограмі виконання (доповнено п. 2 розділу ІІ).

Виключено пункти 7 і 8 розділу ІІ, за якими уповноважені організації колективного управління могли управляти майновими правами на об’єкти суміжних прав та мали право зменшувати визначений розмір винагороди. Сума роялті більше не розділятиметься між особами, які можуть управляти майновими правами на фонограми, відеограми.

Також постанову КМУ від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» доповнено п. 2-1, де встановлено, що організації колективного управління застосовують ставки роялті як тимчасові тарифи на строк до 6 місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про встановлення тарифів.

Таким же текстом доповнено і постанову Уряду від 27 червня 2003 р. № 992.

Читати далі

В тренді

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2015 року № 1156
||
№ Документа: 414
Дата прийняття: 01.04.2019
Дата набрання чинності: 14.05.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 22.04.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 426/33397
Внутрішній номер документа: Немає
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2015 року № 1156
||
№ Документа: 414
Дата прийняття: 01.04.2019
Дата набрання чинності: 14.05.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 22.04.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 426/33397
Внутрішній номер документа: Немає