Connect with us

Законодавство

Скарги у сфері державної реєстрації розглядатимуть колегіально

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128» від 24 грудня 2019 р. № 1150.

Постановою № 1128 затверджено Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації, який тепер викладено в новій редакції під назвою Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.

Згідно з оновленим Порядком розгляд скарг у сфері державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту здійснюється колегіально, крім випадку, передбаченого самим Порядком.

Для забезпечення колегіального розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юст чи його територіальні органами утворюють постійно діючі колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Скарга реєструється у день її надходження до Мін’юсту чи відповідного територіального органу відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах за умови її підписання скаржником, зокрема з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Скаржник може відкликати подану ним скаргу до прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішення щодо неї. Відкликану скаргу    залишають без розгляду.

Розгляд скарги у сфері державної реєстрації здійснюється у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян».

За результатом розгляду скарги колегія формує висновок про те, чи:

  • встановлено наявність порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту;
  • підлягає скарга у сфері державної реєстрації задоволенню (в повному обсязі чи частково (з обов’язковим зазначенням в якій частині) шляхом прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішень, передбачених законом.

У разі встановлення наявності підстав для відмови в її задоволенні, Мін’юст чи відповідний територіальний орган приймає не пізніше десяти робочих днів з дня її реєстрації рішення про відмову в задоволенні такої скарги із зазначенням мотивів такої відмови.

Копії рішень Мін’юсту чи його територіального органу, копії висновків колегії розміщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту чи відповідного територіального органу не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні.

Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту можуть бути оскаржені до суду.

Законодавство

Учням перших-других класів оцінки «ставитимуть» вербально?

Міністерство освіти і науки України опублікувало для громадського обговорення проект наказу «Про внесення змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Зміни стосуються критеріїв оцінювання результатів навчання учнів початкових класів Нової української школи, які навчаються за новим Державним стандартом початкової освіти (2018).

Зокрема, встановлюється, що у:

  • першому та другому класах застосовується вербальна характеристика особистих досягнень та результатів навчання учнів;
  • третьому та четвертому класах, першому семестрі п’ятого класу Нової української школи підсумкове оцінювання здійснюється за рівневою шкалою.

Також проект містить окремі положення щодо оцінювання результатів навчання учнів з особливими освітніми потребами.

Ознайомитись з проектом наказу МОН можна за посиланням. Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 24 липня 2020 р. на електронну адресу assessment.nus@gmail.com.

Читати далі

Законодавство

Непридатні до військової служби особи можуть служити у Держприкордонслужбі і СБУ

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби» від 16 червня 2020 р. № 697-IX.

Змінами до абз. 1 ч. 5 ст. 20, абз. 1 ч. 10 ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, виключено з переліку військових формувань, у яких не можуть проходити військову службу військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Читати далі

Законодавство

Утворено секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Уповноваженого із захисту державної мови» від 25 червня 2020 р. № 530.

Уряд утворив секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови як юридичну особу публічного права та затвердив граничну чисельність працівників секретаріату – 50 одиниць.

Також встановлено, що функції керівника державної служби щодо керівника секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, першого заступника та заступників керівника секретаріату здійснює Уповноважений із захисту державної мови.

Читати далі

В тренді

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128
||
№ Документа: 1150
Дата прийняття: 24.12.2019
Дата набрання чинності: 09.01.2020
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128
||
№ Документа: 1150
Дата прийняття: 24.12.2019
Дата набрання чинності: 09.01.2020
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає