ВРП – проти обмеження впливу суддів, які займають адміністративні посади - LexInform: Правові та юридичні новини, юридична практика, коментарі
Connect with us

Законодавство

ВРП – проти обмеження впливу суддів, які займають адміністративні посади

Дата публікації:

На офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя оприлюднено текст рішення ВРП № 1967/0/15-21 про надання консультативного висновку щодо проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо обмеження впливу суддів, які займають адміністративні посади» № 5778.

Законопроектом встановлюється заборона щодо осіб, які обіймали адміністративні посади у судах всіх рівнів, у тому числі Голови Верховного Суду, голів касаційних судів та їхніх заступників, бути обраними на будь-яку адміністративну посаду та виконувати повноваження голови суду протягом трьох років із дня припинення здійснення ними адміністративних повноважень. Також цим особам після припинення повноважень протягом такого самого строку заборонено виконувати повноваження Голови ВС, голови касаційного суду відповідно.

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

Окрім того, забороняється суддям, які перебували на будь-яких адміністративних посадах у судах сукупно більше п’яти років, обіймати посади члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Ради суддів України.

Читайте також: ВРП – проти законопроекту про ВРП

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

ВРП не підтримала законопроект, вважаючи. що його положення не узгоджуються із принципами і нормами Конституції України, законів України, що регулюють правосуддя та статус суддів, практикою Європейського суду з прав людини та міжнародними стандартами.

У консультативному висновку ВРП наголосила, що законопроект порушує принцип виборності всіх адміністративних посад у судах всіх рівнів органами суддівського самоврядування (зборами суддів) як важливої складової гарантії забезпечення незалежності суддів, обмежує повноваження зборів суддів, зокрема на самостійне колективне вирішення питання щодо обрання суддів на адміністративні посади, в тому числі з-поміж кандидатів, які мають досвід роботи на таких посадах.

Обрання суддів на адміністративні посади, визначене чинними нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», є прерогативою та преференцією органів суддівського самоврядування та гарантією незалежності суддів і не може бути звужене та обмежене в запропонований спосіб, – зазначається у рішенні.

Читайте також: Навантаження на суди і суддів відобразили на онлайн-мапі

Стаття 58 Конституції України закріплює один із найважливіших загальновизнаних принципів сучасного права – закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набрання чинності законами чи іншими нормативно-правовими актами.

Окрім того, обмежуються визначені ст. 131 Конституції України права суб’єктів призначення (обрання) членів Вищої ради правосуддя самостійно визначати своїх представників до складу ВРП, у тому числі із числа суддів з досвідом адміністративної роботи в суді, що вочевидь надає кандидату більш широке уявлення про найбільш актуальні проблеми, з якими стикаються судді і суд під час здійснення правосуддя.

Читайте також: В Україні не вистачає близько 2,5 тисячі суддів

Зазначені зміни, гадають у ВРП, можуть призвести до неможливості заповнення адміністративних посад у судах, враховуючи ситуацію з кадровим забезпеченням судової влади, зокрема в судах, де кількість суддів, які здійснюють правосуддя, є мінімально допустимою.

Нагадаємо, ВРП не хоче оцінювання Етичною радою

 

Законодавство

Тривалість процедури присвоєння професійних кваліфікацій не має перевищувати 25 робочих днів

Опубліковано

on

От

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами» від 15 вересня 2021 р. № 956, якою затверджено Порядок, що не застосовується до професій, щодо яких законом або міжнародним договором передбачено додаткове регулювання (спеціальності, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання).

Так, процедура присвоєння/підтвердження складається з таких етапів:

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

– прийняття кваліфікаційним центром заяви про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації та інших документів, поданих здобувачем, стосовно набутих ним компетентностей та/або результатів навчання;

– співбесіда із здобувачем стосовно набутих компетентностей та/або результатів навчання, знань з питань охорони праці з урахуванням професії, кваліфікації;

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

– прийняття рішення щодо можливості проведення процедури оцінювання;

– проведення процедури оцінювання;

– прийняття рішення за результатами процедури присвоєння/підтвердження та видача відповідного документа.

Читайте також: Професійні кваліфікації, здобуті в інших країнах, визнаватиме кваліфікаційний центр

Для проходження процедури присвоєння/підтвердження здобувач подає до кваліфікаційного центру заяву, зразок якої центр оприлюднює на власному веб-сайті. Інші документи, які необхідно подати для проходження процедури присвоєння/підтвердження, визначає кваліфікаційний центр. Документи про освіту, отримані в іншій країні, повинні бути перекладені українською мовою та визнані в Україні відповідно до законодавства.

Заява та документи в електронній формі подаються здобувачем з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Встановлення особи здобувача здійснюється шляхом її електронної ідентифікації.

Кваліфікаційний центр протягом десяти робочих днів з дати подання здобувачем заяви та документів, що додаються до неї, розглядає їх і проводить співбесіду. За результатами співбесіди не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати її проведення кваліфікаційний центр письмово повідомляє здобувача про одне з прийнятих рішень:

– визначення часу, дати, місця та умов проведення процедур оцінювання;

– відмову в проведенні процедур оцінювання (у разі встановлення невідповідності поданих документів вимогам професійного стандарту або процедурі присвоєння/підтвердження або встановлення недостовірності поданої інформації).

Процедура оцінювання проводиться комісією з оцінювання. Рівень кваліфікації членів комісії повинен бути не нижчий рівня професійної кваліфікації, на присвоєння/підтвердження якого претендує здобувач. Кожен член комісії повинен мати щонайменше три роки стажу роботи за видом занять (професією) оцінюваної професійної кваліфікації.

Читайте також: Ті, хто здобув кваліфікацію за кордоном, можуть підтвердити її в Україні

За результатами проведених процедур оцінювання комісія ухвалює одне з таких рішень, що відображається у протоколі, про:

– визнання результатів навчання здобувача, присвоєння/підтвердження його повної професійної кваліфікації;

– визнання результатів навчання здобувача, присвоєння/підтвердження його часткової професійної кваліфікації;

– відмову здобувачу у присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації.

За результатами процедури присвоєння/підтвердження на підставі рішення комісії, затвердженого кваліфікаційним центром, такий центр протягом п’яти робочих днів видає здобувачеві сертифікат або рішення кваліфікаційного центру про відмову у присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації.

Загальний строк проведення процедури присвоєння/підтвердження не повинен перевищувати 25 робочих днів.

Рішення кваліфікаційного центру про відмову в проведенні процедури оцінювання та про відмову в присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації здобувач може оскаржити протягом місяця з дня надходження відповідного повідомлення, затвердження рішення комісії шляхом подання до такого центру апеляції.

Вартість виготовлення сертифіката, його дубліката визначається кваліфікаційним центром.

Читати далі

Законодавство

Управління ДІАМ утворені майже в усіх областях

Опубліковано

on

Набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження утворення територіальних органів Державної інспекції архітектури та містобудування» від 15 вересня 2021 р. № 1088-р.

Читайте також: Органи місцевого самоврядування і надалі здійснюватимуть архітектурно-будівельний контроль

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

Уряд погодився з пропозицією Міністерства розвитку громад та територій щодо утворення територіальних органів Державної інспекції архітектури та містобудування як структурних підрозділів апарату зазначеної Інспекції, а саме Управління ДІАМ у:

 • Вінницькій області;
 • Волинській області;
 • Дніпропетровській області;
 • Донецькій області;
 • Житомирській області;
 • Закарпатській області;
 • Запорізькій області;
 • Івано-Франківській області;
 • Кіровоградській області;
 • Луганській області;
 • Львівській області;
 • Миколаївській області;
 • Одеській області;
 • Полтавській області;
 • Рівненській області;
 • Сумській області;
 • Тернопільській області;
 • Харківській області;
 • Херсонській області;
 • Хмельницькій області;
 • Черкаській області;
 • Чернівецькій області;
 • Чернігівській області.
Читати далі

Законодавство

Органи місцевого самоврядування і надалі здійснюватимуть архітектурно-будівельний контроль

Опубліковано

on

От

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 15 вересня 2021 р. № 958, якою, зокрема установлено, що:

– органи державного архітектурно-будівельного контролю є правонаступниками прав та обов’язків Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо здійснення повноважень відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та продовжують здійснювати повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю після початку здійснення відповідних повноважень та виконання відповідних функцій Державною інспекцією архітектури та містобудування;

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

– у разі, коли сільські, селищні, міські ради не утворили органи державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» до 18 березня 2020 р., повноваження таких органів здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування.

Нагадаємо, Державна інспекція архітектури та містобудування запрацювала

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів від 19 серпня 2015 р. № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю».

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Вже йдете? Перш ніж Ви підете ...

Запрошуємо до нашого каналу Telegram

Не варто пропускати жодної актуальної новини ;)
close-link