Connect with us

Законодавство

Вимоги до екодизайну електроприладів не повинні шкодити їх функціональності

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів» від 3 жовтня 2018 р. № 804.

Технічний регламент визначає вимоги до енергоспоживчих продуктів, на які поширюється дія технічних регламентів з екодизайну за типами продуктів для їх введення в обіг та/або в експлуатацію.

Енергоспоживчими є будь-які продукти, що споживають енергію під час їх використання (холодильник, пральна машина, тощо), а їх екодизайном є інтеграція елементів чи функцій, що можуть впливати на навколишнє природне середовище з метою поліпшення екологічних характеристик продукту.

Перед введенням в обіг та/або в експлуатацію продукту виробник або його уповноважений представник мають нанести на нього знак відповідності та скласти декларацію про відповідність. Якщо неможливо нанести знак на продукт, то він має бути на пакуванні та на супровідних документах.

Регламентом встановлено, що продукт, на який нанесено знак відповідності, на основі презумпції відповідності вважається таким, що відповідає положенням технічного регламенту.

Інформація, яка надається відповідно до п. 30 Технічного регламенту та ч. 2 додатка 1 (зокрема про ефективне використання певного продукту, про екологічний профіль продукту та інформації про переваги екодизайну), може бути наведена однією чи кількома іноземними мовами.

Продукт, що не відповідає вимогам екодизайну, може бути представлений під час проведення ярмарків, виставок та демонстрацій за умови, що на видимому місці буде подано інформацію, що продукт не може бути введено в обіг та/або в експлуатацію до приведення у відповідність до Регламенту.

У випадку виявлення органом державного ринкового нагляду, що продукт, на який нанесено знак відповідності і який використовується відповідно до свого призначення, не відповідає всім вимогам Регламенту (крім формальної невідповідності), виробник чи його уповноважений представник повинен вжити заходи до приведення такого продукту у відповідність протягом певного визначеного строку.

Рішення щодо невідповідності продукту підлягають оприлюдненню на сайті органу ринкового нагляду.

Технічні регламенти за типами продуктів можуть супроводжуватися настановами, що охоплюють особливості малих та середніх підприємств, які провадять діяльність у сфері певного продукту. У разі потреби можливе розроблення додаткових спеціалізованих рекомендацій для полегшення застосування регламентів щодо встановлення вимог за типами продуктів малих та середніх підприємств.

Технічні регламенти за типами продуктів не повинні, зокрема:

 • справляти значний негативний вплив на функціональність продукту з точки зору споживача;
 • справляти несприятливий вплив на здоров’я, безпеку та навколишнє природне середовище;
 • покладати надмірний адміністративний тягар на виробників; тощо.

Законодавство

Дружнє врегулювання спору до 500 євро може підписати Уповноважений у справах ЄСПЛ

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 553 і від 31 травня 2006 р. № 784» від 14 серпня 2019 р. № 709.

Зокрема, у новій редакції викладено Порядок забезпечення представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини, затверджений постановою Уряду від 29 квітня 2004 р. № 553.

Уповноважена особа у справах Європейського суду з прав людини на підставі отриманих матеріалів від органів влади, підприємств, і т.ін., формуватиме позицію по справі та направлятиме її до Суду. Якщо Судом буде прийнято рішення про проведення слухань, Уповноважена особа готуватиме пропозиції щодо складу делегації та вноситиме подання до КМУ.

Доповнено, що засідання робочої групи, яка збиратиметься для вирішення питання щодо доцільності залучення юридичних радників, експертів для забезпечення представництва України в Суді, вважатиметься правомочним, якщо на ньому будуть присутні більше половини її членів.

На підставі рішення міжвідомчої робочої групи Уповноважений зможе підписувати угоду/декларацію про дружнє врегулювання спору, якщо сума за угодою або односторонньою декларацією не перевищуватиме 5 000 євро.

Якщо сума відшкодування або сума за декларацією буде більшою, згоду на підписання угоди/декларації надаватиме Кабінет Міністрів України

Підписана угода щодо дружнього врегулювання спору або одностороння декларація надсилаються до Суду.

За уточненням п. 1 Постанови № 784 Мінюст виконуватиме функції координатора виконання рішення Європейського суду з прав людини та інформуватиме про хід виконання рішень Комітет міністрів Ради Європи.

Задля цього Уповноважений зможе звертатись із запитами до державних органів, підприємств, організацій і ін. із запитами щодо надання інформації про стан виконання рішень Суду (уточнено пп. 3 п. 6).

Читати далі

Законодавство

Сховища ядерного палива убезпечать від потрапляння води

Набрав чинності наказ Державної інспекції ядерного регулювання України «Про затвердження Вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом» від 21 червня 2019 р. № 269.

Вимоги поширюються на атомні станції, дослідницькі ядерні реактори, сховища свіжого ядерного палива атомних станцій, обладнання для поводження зі свіжим, опроміненим та відпрацьованим ядерним паливом, тощо. В межах активної зони ядерної установки Вимоги не діють.

Основними принципами поводження з ядерним паливом (ЯП) є принцип забезпечення виникнення самопідтримуючої ланцюгової реакції, забезпечення тепловідведення від опроміненого або відпрацьованого ЯП.

Конструкція чохлів, стелажів у сховищах (комплекс споруд для зберігання відпрацьованого ядерного палива), засобів для транспортування ЯП, повинна забезпечувати механічну та радіаційну стійкість під час нормальної експлуатації, у разі її порушення та під час проектних аварій. Стелажі та чохли повинні виготовлятися з додаванням до складу конструкційних матеріалів поглинаючих добавок.

У випадку виникнення пожежі у сховищі ядерного палива, вентиляційна система автоматично має бути відключена. Сховище ЯП обладнується інженерно-технічними засобами фізичного захисту, засобами пожежогасіння. При цьому заборонено використовувати воду або піну, щоб запобігти підвищення значення ефективного коефіцієнту розмноження нейтронів. Можливість використання певного виду вогнегасних речовин встановлюється в проекті ядерних установок та повинно обґрунтовуватися у звіті з аналізу безпеки.

Зокрема, сховища для зберігання свіжого ядерного палива (СЯП) діляться на сховища першого та другого класів, де унеможливлюється потрапляння води. Відмінністю між ними є те, що сховище першого класу не розміщується поряд з приміщеннями, звідки може потрапити вода, у ньому відсутні трубопроводи та наявний дренаж. Сховища загалом розміщуються вище нульової позначки рівня моря.

У сховищах для СЯП мають бути передбачені системи забезпечення підтримки температури, вологості, чистоти повітря.

Читати далі

Законодавство

Майданчики е-закупівель проходитимуть авторизацію

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 14 липня 2019 р. № 704.

Порядок викладено в новій редакції, хоча й без істотних змін. Зокрема, уведено положення, що е-майданчик підключатиметься до системи закупівель тепер як авторизований. Визначено, що авторизацією майданчика є його підключення за рішенням Мінекономрозвитку (уповноважений орган) до порталу Міністерства на підставі рішення комісії.

Також уточнено, що за подання учасником тендерної пропозиції, яка була розкрита системою закупівель, оператор майданчика справлятиме з учасника 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо вартість закупівлі становитиме більше 4 000 000 грн.

Окрім того, розмір оплати оператором майданчика адміністратору на розвиток порталу Мінекономрозвитку та за користування онлайн-сервісами становитиме, зокрема, 1 100 грн, якщо вартість закупівля становитиме понад 4 000 000 грн.

Якщо у адміністратора буде відсутній атестат відповідності майданчика комплексній системі захисту даних порталу, то уповноваженим органом буде прийнято рішення про здійснення попередньої авторизації.

У Порядку також визначено основні завдання та функції адміністратора й оператора електронного майданчика.

Зокрема, адміністратор здійснюватиме тестування майданчиків з метою їх авторизації, а щодо авторизованих – з метою перевірки їх функціональних характеристик і можливостей. Також адміністратор повідомлятиме комісії Міністерства про технічні збої, втручання в дані або підміну даних в електронній системі закупівель, недоступність авторизованого / попередньо авторизованого електронного майданчика, тощо.

У порядку тепер визначені вимоги до оператора майданчика, який повинен бути зареєстрованим у ЄДРПОУ, не мати порушені провадження у справі про банкрутство, не мати застосованих до нього спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, мати право на користування електронним майданчиком; тощо.

Новим розділом визначено питання авторизації / попередньої авторизації майданчиків.

Заявка розглядатиметься комісією протягом 30 робочих днів з дня отримання висновку адміністратора про результати тестування електронного майданчика.

Авторизація е-майданчика може бути здійснена за одним або кількома рівнями акредитації. Наприклад, за першим рівнем передбачено зобов’язання безоплатно забезпечити надання замовнику, державним та комунальним підприємствам, а також господарським товариствам з державною часткою власності:

 • встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
 • встановлення строків подання пропозицій учасників;
 • застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій;
 • оприлюднення результатів відбору постачальника товарів, надавача послуг або виконавця робіт; тощо.

Акредитація за четвертим рівнем передбачає забезпечення:

 • надсилання вимог про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
 • подання скарги;
 • подання тендерної пропозиції до закінчення строку подання тендерних пропозицій;
 • внесення змін до тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; тощо.

Читати далі

В тренді

Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів
||
№ Документа: 804
Дата прийняття: 03.10.2018
Дата набрання чинності: 06.04.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає
Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів
||
№ Документа: 804
Дата прийняття: 03.10.2018
Дата набрання чинності: 06.04.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає