Connect with us

Думка експерта

Адвокат чи фахівець у галузі права?

Published

on

Лариса Криворучко, адвокат, доктор юридичних наук

Право на вільний вибір захисника своїх законних прав згідно зі ст. 130 КУпАП закріплено в ст. 59 Конституції України. Отже, адвокат або фахівець в галузі права?

Вимоги законодавства

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право користуватися юридичною допомогою не лише адвоката, а й іншого фахівця у галузі права, і ці особи об’єднано під поняттям «захисник» (ст. 271 КУпАП). Пояснюю, чому людина гарантовано має право користуватися правовою допомогою фахівця у галузі права, який не є адвокатом.

Читайте також: Використання технологій штучного інтелекту в аудиті

Адміністративна відповідальність в Україні та процедура притягнення до адміністративної відповідальності ґрунтуються на конституційних принципах та правових презумпціях, які зумовлені визнанням і дією принципу верховенства права. Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи безстороннім судом.

Звісно, що об’єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов’язків, вона проявляється не тільки в змісті винесеного рішення, а в усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття (пункти 1.2, 2.1 Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23). У постанові від 6 лютого 2019 року № 761/37267/16-ц Верховний Суд України послався на рішення Європейського суду з прав людини у справі «Білуха проти України» та зазначив, що наявність безсторонності відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції повинна визначатися за суб’єктивним та об’єктивним критеріями. Відповідно до суб’єктивного критерію, беруться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, тобто, чи виявляв він упередженість або безсторонність у даній справі. Відповідно до об’єктивного критерію, визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності.

Право на професійну правничу допомогу

Змістом ст. 59 Конституції України закріплено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Згідно з положеннями ст. 131-2 Конституції України для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

Читайте також: Політично значущі особи і прозорість фінансової системи України: реалії, виклики й рішення

За змістом ст. 268 та ст. 271 КУпАП, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, надано право користуватися юридичною допомогою не лише адвоката, а й іншого фахівця в галузі права, і ці особи об’єднано під поняттям «захисник» (ст. 271 КУпАП).

У змісті цих норм слова «адвокат» та «інший фахівець у галузі права» розділено таким розділовим знаком, як «кома», який на письмі вживається в межах речення для відокремлення слів, а отже, ототожнювати «адвоката» та «іншого фахівця у галузі права», правом на захист яких у відповідності до статтей 268, 271 КУпАП наділена особа, що притягується до відповідальності, неможливо.

Визнаючи такими, що не відповідають Конституції України положення ч. 1 ст. 268 КУпАП, за яким обмежувалося право на вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, Конституційний Суд України дійшов висновку, що обмеження права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на вільний вибір захисниками інших юристів (не лише адвокатів), суперечить положенням ч. 1 ст. 59 та ст. 64 Конституції України, за якими конституційні права та свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Основним Законом України. Зокрема не можуть бути обмежені у будь-який спосіб права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 55, 59, 63 Конституції.

Конституційний Суд України роз’яснив, що у справі про адміністративне правопорушення, захисником особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, може бути не лише адвокат, а й інший фахівець у галузі права, зокрема юрист.

Після цього рішення КСУ Законом «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» від 5 квітня 2001 року № 2342 до ч. 1 ст. 268 та ст. 271 КУпАП були внесені зміни, якими коло суб’єктів захисту особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, доповнена таким суб’єктом, як інший фахівець у галузі права. Тобто існує спеціальний закон, який надає право особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, реалізовувати своє право на захист через юриста, який не є адвокатом.

Читайте також: Захист від нападу агресивної собаки – конституційне право людини

Після цих змін, до редакції ч. 1 ст. 268 та ст. 271 КУпАП не вносилися інші зміни, які б виключали право особи, що притягується до адміністративної відповідальності, реалізувати своє право на захист через фахівця у галузі права. Частиною 2 ст. 246 КУпАП передбачено, що порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення в районних судах визначається цим Кодексом та іншими законами України.

На даний час не існує іншого закону, який визначає інший порядок розгляду судом справи про вчинення адміністративного правопорушення, зокрема й скасовує передбачене ч. 1 ст. 268 та ст. 271 КУпАП право на захист через іншого фахівця (юриста) у галузі права.

Застосування за аналогією норм Кримінального процесуального кодексу України, які регулюють порядок залучення захисника обвинуваченого неможливе, оскільки з цього приводу існують спеціальні норми ч. 1 ст. 268 та ст. 271 КУпАП, які врегульовують ці питання, при цьому норми КПК зобов’язують здійснювати підтримку висунутого обвинувачення в суді прокурором, а отже, застосовуючи аналогію вказаного кодексу до сторони захисту, необхідно застосовувати її й до сторони обвинувачення, бо в іншому випадку створюється враження вибірковості та упередженості судді під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. При цьому Єдиний державний реєстр судових рішень містить чисельну судову практику, за якою юрист допускається до участі в якості захисника особи, що притягується до адміністративної відповідальності.

Як післяслово

За таких обставин, доходжу до висновку, що особа, наділена виключним правом на свій розсуд обирати в якості захисника адвоката чи іншого юриста (фахівця у галузі права), при цьому суд не вправі чинити йому в цьому перепони, в протилежному випадку, якщо суд не допустив в якості представника прав особи іншого фахівця в галузі права у зв’язку з безпідставністю стійкого внутрішнього переконання, такий суд підлягає відводу у зв’язку з упередженістю, порушенням процедур судочинства, порушенням права на захист і гарантій розгляду справи справедливим, безстороннім та неупередженим судом, виключення суб’єктивних підстав для сумніву в неупередженості суду, невиконання рішень Конституційного Суду України тощо, які суддя порушив. Фактично ж, суд проявлятиме в подальшому під час розгляду справи необ’єктивність. Мінімальні сумніви, висловлені учасником справи стосовно суб’єктивної поведінки судді, та його побоювання, що він небезсторонній, є підставою для його відсторонення.

Джерело: Юридичний вісник України

Продовжити читання →

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.