Connect with us

Законодавство

Капітан морського порту має фахово володіти англійською мовою

Набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту» від 18 квітня 2019 р. № 266.

Положення про капітана морського порту викладено в новій редакції, проте в основному текст залишено без змін.

Служба капітана морського порту, яка входить до складу Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація), є її самостійним структурним підрозділом.

У Положенні прямо визначено, що капітан морського порту та працівники Служби визнаються державними службовцями.

Змінено умови призначення особи на посаду капітана морського порту. Відтепер претендентом може бути громадянин України, який вільно володіє державною мовою, здобув вищу освіту не нижче рівня магістра за напрямом підготовки «Судноводіння», має диплом про присвоєння звання капітана далекого плавання, загальний стаж плавання на посаді капітана судна більше 500 регістрових тон не менше 24 місяців, володіє знаннями спеціального законодавства з питань безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, а також володіє англійською мовою з морською специфікою не нижче рівня Upper-Intermediate (B2).

Розширено обсяг повноважень капітана морського порту, який тепер може здійснювати реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України, і видавати суднові документи та посвідчення моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу, оформлювати прихід суден у морський порт і їх вихід з нього.

Капітан також має контролювати функціонування систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, забезпечення безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах; проводити держнагляд за станом морських шляхів, проводити огляд суден (крім суден флоту рибної промисловості), тощо.

Капітан морського порту та Служба взаємодіють з адміністрацією морського порту у сфері забезпечення безпеки мореплавства в частині організації та координації криголамного проведення суден, лоцманського проведення, розслідування аварійних морських подій, тощо.

Законодавство

Кредитний ризик можна зменшити за гарантіями рейтингового банку

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 15 серпня 2019 р. № 108.

За уточненням в абз. 5 пп. 1 п. 2.5 глави 2 розділу VI для використання права на зменшення загального обсягу кредитного ризику під час розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), використовуватимуться гарантії / безвідкличні резервні акредитиви банків, які мають саме кредитний рейтинг АА або вище. При цьому рейтинг може бути підтвердженим окремо за шкалою Fitch IBCA, що є аналогією до Standard & Poor’s.

Новим абзацом у пп. 1 п. 2.5 визначено, що зменшення обсягу кредитного ризику також можливе з використанням гарантій / безвідкличних резервних акредитивів банку-гаранта, який э для банка материнською компанією або учасником міжнародної групи, до якої входить банк. Умовою є те, що банк-гарант повинен мати інвестиційний кредитний рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений Standard & Poor’s, або аналогічний рейтинг Moody’s Investors Service або Fitch IBCA.

Нацбанк не застосовуватиме до банків заходи впливу за порушення ними економічних нормативів достатності регулятивного капіталу (Н2), основного капіталу (Н3), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) чи кредитних ризиків (Н8), якщо вони були допущені в період з 2 липня 2019 р. до 19 серпня 2019 р.

При цьому, умовою незастосування заходів впливу є те, що порушення пов’язані з неврахуванням під час розрахунку економічних нормативів забезпечення у вигляді гарантії / безвідкличного резервного акредитиву банку-гаранта з числа описаних вище.

Читати далі

Законодавство

Коли банки не блокуватимуть переказ коштів за кордон?

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 1 жовтня 2015 р. № 654» від 15 серпня 2019 р. № 109.

Згідно з доповненням до абз. 11 пп. 7 п. 1 постанови НБУ № 654 банки не відмовлятимуть клієнтам у виконанні розрахункового документа, який передбачає переказ коштів за межі України або наслідком якого може бути виведення капіталів за межі України, якщо кошти переказуватимуться за зовнішньоекономічними договорами, розрахунки за якими здійснюються:

  • за фактично поставлену продукцію на митну територію України;
  • з використанням документарних акредитивів.

Водночас, акредитиви повинні надаватися з підтвердження відвантаження продукції або фактичного поставлення товару.

Також новим абзацом у пп. 7 п. 1 визначено, що заборони за абз. 11 (зокрема відмова у виконанні розрахункового документа) не будуть застосовуватись до виконання розрахункових документів, пов’язаних з клієнтськими платежами за кореспондентським рахунком у банку, до якого застосовано санкцію «запобігання виведенню капіталів за межі України», за умови, що наслідком проведення операцій не буде порушення санкційних заборон або п. 3-1 постанови № 654. Це стосується і сплати комісійних винагород, пов’язаних з проведенням зазначених клієнтських операцій або веденням такого «санкційного» кореспондентського рахунку.

Читати далі

Законодавство

Організації колективного управління можуть застосовувати тимчасові ставки роялті

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14 серпня 2019 р. № 696.

Зокрема, новою редакцією п. 2 постанови Уряду від 18 січня 2003 р. № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» визначено, що затвердженні постановою розміри винагороди, як тимчасові тарифи на строк до 6 місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про визначення тарифів, встановлені для застосування організаціями колективного управління.

За доповненням до п. 4 розділу I у графі «Вид комерційного використання фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» роялті у 5 % доходів, одержаних з того виду діяльності, де використовуються об’єкти суміжних прав, буде надаватися і за кабельну ретрансляцію фонограм / відеограм, опублікованих з комерційною метою, тощо.

Комерційним використанням опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань тепер вважається пряме чи опосередковане використання зазначених об’єктів суміжних прав шляхом кабельної ретрансляції зафіксованого у фонограмі / відеограмі виконання (доповнено п. 2 розділу ІІ).

Виключено пункти 7 і 8 розділу ІІ, за якими уповноважені організації колективного управління могли управляти майновими правами на об’єкти суміжних прав та мали право зменшувати визначений розмір винагороди. Сума роялті більше не розділятиметься між особами, які можуть управляти майновими правами на фонограми, відеограми.

Також постанову КМУ від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» доповнено п. 2-1, де встановлено, що організації колективного управління застосовують ставки роялті як тимчасові тарифи на строк до 6 місяців у разі недосягнення згоди на переговорах про встановлення тарифів.

Таким же текстом доповнено і постанову Уряду від 27 червня 2003 р. № 992.

Читати далі

В тренді

Про затвердження Змін до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту
||
№ Документа: 266
Дата прийняття: 18.04.2019
Дата набрання чинності: 14.05.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 26.04.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 448/33419
Внутрішній номер документа: Немає
Про затвердження Змін до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту
||
№ Документа: 266
Дата прийняття: 18.04.2019
Дата набрання чинності: 14.05.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 26.04.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 448/33419
Внутрішній номер документа: Немає