Connect with us

Законодавство

Охорона праці для прикордонників

Набрав чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт» від 22 січня 2019 р. № 36.

Положення обов’язкове до виконання всіма органами та закладами освіти Державної прикордонної служби України.

Навчання з питань охорони праці може проводиться як загальноприйнятими методами, так і за сучасними видами навчання – модульного, дистанційного, тощо, чи з використанням аудіовізуальних, комп’ютерних систем / тренажерів.

Організацію навчання та перевірку знань здійснюють працівники відділу кадрів або інші спеціалісти за дорученням начальника органу Держприкордонслужби.

Військовослужбовці, які залучаються до виконання декількох видів робіт, проходитимуть навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з основного виду робіт, так і з тих, до яких вони залучаються.

Перевірка знань військовослужбовців з питань охорони праці, після вивчення лекцій та проведення семінарів, проводитиметься відповідно до тих нормативних актів з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

Члени комісії з перевірки знань (спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, медичної, тилових та технічних служб) повинні також пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Перевірка знань проводитиметься у формі тестування, заліку чи іспиту. Якщо особа показала незадовільні результати, то протягом 1 місяця проходить повторне навчання і повторну перевірку знань. Військовослужбовці, які не пройдуть навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці не будуть допущенні до виконання робіт.

Військовослужбовці, які приймаються на військову службу та залучатимуться до робіт з підвищеною небезпекою, попередньо проходитимуть навчання та перевірку знань в навчальних центрах. Водночас такі військовослужбовці проходитимуть періодичну перевірку знань щороку комісіями органів Держприкордонслужби.

Начальники та їхні заступники, керівники служб та підрозділів, органів Держприкордонслужби, а також особи відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та інші, проходитимуть навчання й перевірку знань з питань охорони праці 1 раз на 3 роки в навчальних центрах.

Інструктажі проводитимуть як вступні (зокрема вступ на службу курсанта), так і первинні (зокрема у разі переведення особи) чи повторні для певних виконуваних робіт.

Повторний інструктаж має проводиться не рідше:

 • 1 разу на 3 місяці – для робіт з підвищеною небезпекою;
 • 1 разу на 6 місяців – для решти робіт.

Може проводитись й позаплановий інструктаж курсантів під час проведення навчання у разі порушень ними нормативних актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Цільовий інструктаж проводиться з військовослужбовцями:

 • під час ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • у разі виконання робіт, не пов’язаних з їх функціональними обов’язками.

Законодавство

Дружнє врегулювання спору до 500 євро може підписати Уповноважений у справах ЄСПЛ

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 553 і від 31 травня 2006 р. № 784» від 14 серпня 2019 р. № 709.

Зокрема, у новій редакції викладено Порядок забезпечення представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини, затверджений постановою Уряду від 29 квітня 2004 р. № 553.

Уповноважена особа у справах Європейського суду з прав людини на підставі отриманих матеріалів від органів влади, підприємств, і т.ін., формуватиме позицію по справі та направлятиме її до Суду. Якщо Судом буде прийнято рішення про проведення слухань, Уповноважена особа готуватиме пропозиції щодо складу делегації та вноситиме подання до КМУ.

Доповнено, що засідання робочої групи, яка збиратиметься для вирішення питання щодо доцільності залучення юридичних радників, експертів для забезпечення представництва України в Суді, вважатиметься правомочним, якщо на ньому будуть присутні більше половини її членів.

На підставі рішення міжвідомчої робочої групи Уповноважений зможе підписувати угоду/декларацію про дружнє врегулювання спору, якщо сума за угодою або односторонньою декларацією не перевищуватиме 5 000 євро.

Якщо сума відшкодування або сума за декларацією буде більшою, згоду на підписання угоди/декларації надаватиме Кабінет Міністрів України

Підписана угода щодо дружнього врегулювання спору або одностороння декларація надсилаються до Суду.

За уточненням п. 1 Постанови № 784 Мінюст виконуватиме функції координатора виконання рішення Європейського суду з прав людини та інформуватиме про хід виконання рішень Комітет міністрів Ради Європи.

Задля цього Уповноважений зможе звертатись із запитами до державних органів, підприємств, організацій і ін. із запитами щодо надання інформації про стан виконання рішень Суду (уточнено пп. 3 п. 6).

Читати далі

Законодавство

Сховища ядерного палива убезпечать від потрапляння води

Набрав чинності наказ Державної інспекції ядерного регулювання України «Про затвердження Вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом» від 21 червня 2019 р. № 269.

Вимоги поширюються на атомні станції, дослідницькі ядерні реактори, сховища свіжого ядерного палива атомних станцій, обладнання для поводження зі свіжим, опроміненим та відпрацьованим ядерним паливом, тощо. В межах активної зони ядерної установки Вимоги не діють.

Основними принципами поводження з ядерним паливом (ЯП) є принцип забезпечення виникнення самопідтримуючої ланцюгової реакції, забезпечення тепловідведення від опроміненого або відпрацьованого ЯП.

Конструкція чохлів, стелажів у сховищах (комплекс споруд для зберігання відпрацьованого ядерного палива), засобів для транспортування ЯП, повинна забезпечувати механічну та радіаційну стійкість під час нормальної експлуатації, у разі її порушення та під час проектних аварій. Стелажі та чохли повинні виготовлятися з додаванням до складу конструкційних матеріалів поглинаючих добавок.

У випадку виникнення пожежі у сховищі ядерного палива, вентиляційна система автоматично має бути відключена. Сховище ЯП обладнується інженерно-технічними засобами фізичного захисту, засобами пожежогасіння. При цьому заборонено використовувати воду або піну, щоб запобігти підвищення значення ефективного коефіцієнту розмноження нейтронів. Можливість використання певного виду вогнегасних речовин встановлюється в проекті ядерних установок та повинно обґрунтовуватися у звіті з аналізу безпеки.

Зокрема, сховища для зберігання свіжого ядерного палива (СЯП) діляться на сховища першого та другого класів, де унеможливлюється потрапляння води. Відмінністю між ними є те, що сховище першого класу не розміщується поряд з приміщеннями, звідки може потрапити вода, у ньому відсутні трубопроводи та наявний дренаж. Сховища загалом розміщуються вище нульової позначки рівня моря.

У сховищах для СЯП мають бути передбачені системи забезпечення підтримки температури, вологості, чистоти повітря.

Читати далі

Законодавство

Майданчики е-закупівель проходитимуть авторизацію

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 14 липня 2019 р. № 704.

Порядок викладено в новій редакції, хоча й без істотних змін. Зокрема, уведено положення, що е-майданчик підключатиметься до системи закупівель тепер як авторизований. Визначено, що авторизацією майданчика є його підключення за рішенням Мінекономрозвитку (уповноважений орган) до порталу Міністерства на підставі рішення комісії.

Також уточнено, що за подання учасником тендерної пропозиції, яка була розкрита системою закупівель, оператор майданчика справлятиме з учасника 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо вартість закупівлі становитиме більше 4 000 000 грн.

Окрім того, розмір оплати оператором майданчика адміністратору на розвиток порталу Мінекономрозвитку та за користування онлайн-сервісами становитиме, зокрема, 1 100 грн, якщо вартість закупівля становитиме понад 4 000 000 грн.

Якщо у адміністратора буде відсутній атестат відповідності майданчика комплексній системі захисту даних порталу, то уповноваженим органом буде прийнято рішення про здійснення попередньої авторизації.

У Порядку також визначено основні завдання та функції адміністратора й оператора електронного майданчика.

Зокрема, адміністратор здійснюватиме тестування майданчиків з метою їх авторизації, а щодо авторизованих – з метою перевірки їх функціональних характеристик і можливостей. Також адміністратор повідомлятиме комісії Міністерства про технічні збої, втручання в дані або підміну даних в електронній системі закупівель, недоступність авторизованого / попередньо авторизованого електронного майданчика, тощо.

У порядку тепер визначені вимоги до оператора майданчика, який повинен бути зареєстрованим у ЄДРПОУ, не мати порушені провадження у справі про банкрутство, не мати застосованих до нього спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, мати право на користування електронним майданчиком; тощо.

Новим розділом визначено питання авторизації / попередньої авторизації майданчиків.

Заявка розглядатиметься комісією протягом 30 робочих днів з дня отримання висновку адміністратора про результати тестування електронного майданчика.

Авторизація е-майданчика може бути здійснена за одним або кількома рівнями акредитації. Наприклад, за першим рівнем передбачено зобов’язання безоплатно забезпечити надання замовнику, державним та комунальним підприємствам, а також господарським товариствам з державною часткою власності:

 • встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
 • встановлення строків подання пропозицій учасників;
 • застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій;
 • оприлюднення результатів відбору постачальника товарів, надавача послуг або виконавця робіт; тощо.

Акредитація за четвертим рівнем передбачає забезпечення:

 • надсилання вимог про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
 • подання скарги;
 • подання тендерної пропозиції до закінчення строку подання тендерних пропозицій;
 • внесення змін до тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; тощо.

Читати далі

В тренді

Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт
||
№ Документа: 36
Дата прийняття: 22.01.2019
Дата набрання чинності: 12.03.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 14.02.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 164/33135
Внутрішній номер документа: Немає
Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт
||
№ Документа: 36
Дата прийняття: 22.01.2019
Дата набрання чинності: 12.03.2019
Дата реєстрації в Мінюсті: 14.02.2019
Номер реєстрації в Мінюсті: 164/33135
Внутрішній номер документа: Немає