Connect with us

Lexinform™ - платформа важливої правової інформації.

Для правників усіх спеціалізацій - свіжі новини про найважливіші нормативні акти і законопроекти з погляду їх значущості, показові та прецедентні рішення судів, коментарі до цих рішень, юридичний аналіз правових позицій, зокрема – рішень Верховного Суду.

Правові новини охоплюють події в Україні, а також світові юридичні новини, які справляють вплив на нашу правову дійсність, в тому числі – на розвиток вітчизняного законодавства та правової системи в цілому.

Репортажі та фахові звіти про найцікавіші заходи в царині права дадуть можливість не лишити поза увагою жодної значної події, а календар прийдешніх науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів, експертних нарад та інших зібрань, присвячених нагальним юридичним проблемам, - допоможе не пропустити майбутніх заходів.

Тут постійно накопичуються варіанти розв’язання складних правових питань, неординарні юридичні висновки, аналітичні матеріали з практики правозастосування, досудового розв’язання спорів, зокрема арбітражу і медіації.

Автори - досвідчені адвокати, знані фахівці з різних галузей права пропонують власне тлумачення норм права та випробувані практичні прийоми, переможні правові аргументи для судового спору.

Законодавство

Яким бути новому закону про адвокатуру та адвокатську діяльність?

Опубліковано

on

Інна Рафальська,
голова Ради адвокатів міста Києва, заслужений юриcт України

Роль і значення інституту адвокатури в сучасному демократичному суспільстві неможливо переоцінити. Адже саме незалежній адвокатурі держава делегувала функцію представництва і захисту прав та інтересів кожної особи в судах, надання тим, хто її потребує, професійної правничої допомоги. Конституційні зміни, що відбулися, нарешті визначили за адвокатурою належну роль у системі правосуддя. Відбулося те, чого саме всі останні двадцять років прагнула адвокатська спільнота.

Одночасно конституційне визнання ролі адвокатури в системі правосуддя потребує інституційного посилення ролі та незалежності кожного адвоката на законодавчому рівні.

Системні зміни в сфері правосуддя та процедурі судочинства, безумовно зробили неминуче невідкладними зміни в законодавстві, що регулює адвокатську діяльність. Завдання нового закону про адвокатуру та адвокатську діяльність цілком практичні:

 1. Новий закон – один з елементів вдосконалення системи правосуддя. Прагнення держави забезпечити дійсно високопрофесійну правничу допомогу громадянам потребує встановлення нових, більш високих стандартів адвокатської професії та якості правничої допомоги: адвокат захищає не лише право конкретного клієнта, а основоположний принцип суспільства – верховенство права.
 2. Для належної реалізації цих завдань адвокат має отримати усі необхідні правові інструменти, які забезпечать реальну змагальність учасників судової процедури.
 3. Змагальність процесу повинна бути забезпечена належними державними гарантіями – адвокатським імунітетом.
 4. Адвокатський імунітет захищає не персонально адвоката, а довірительні взаємовідносити адвоката та клієнта, і спрямований на забезпечення збереження адвокатської таємниці.
 5. Адвокатська таємниця є абсолютним пріоритетом захисту державою, проте, гарантії остання надає лише незалежній професійній адвокатській діяльності.
 6. Незалежність адвокатської діяльності реалізується через систему професійних прав та етичних стандартів. Професійні права мають бути забезпечені правовими механізмами реалізації та відповідальністю за їх порушення. В свою чергу розширення професійних прав кореспондується з посиленням відповідальності адвоката перед клієнтом — за належний захист та представництво судом – за добросовісну процесуальну поведінку.
 7. Законодавчо визначено, що незалежність кожного адвоката як члена професійної спільноти гарантується, крім іншого, можливістю безпосереньої участі у вирішенні питань, пов’язаних із саморегулюванням адвокатської діяльності на демократичних засадах.
 8. Крім того, проект спрямований на вирішення правових колізій, які були виявлені протягом минулих п’яти років дії існуючого закону. Проблеми чинного закону наступні: декларативність положень щодо незалежності та професійних гарантій адвокатської діяльності. Відсутній будь-який дієвий правовий механізм поновлення порушених професійних прав. При цьому відсутнє законодавче розмежування захисту легітимної професійної діяльності та статусу особи, яка має право на здійснення адвокатської діяльності й одночасно здійснює іншу діяльність, з вимогою про надання адвокатського імунітету. Положення діючого закону помилково зміщують захист прав клієнта на «другу лінію» правового регулювання, що дозволяє скептично сприймати та трактувати «адвокатський закон виключно для адвокатів». П’ятирічні дискусії між адвокатами, правоохоронними органами та судами щодо практики реалізацїї гарантій адвокатської діяльності, є тому належним доказом.

Водночас, незважаючи на те, що основним досягненням діючого закону проголошено створення єдиної професійної самоврядної організації з обов’язковим членством і ній, адвокати досі не зрозуміли особисто для себе користь такого членства, оскільки не отримали належного захисту своєї діяльності, а заплутана система органів самоврядування з відсутністю належного розмежування компетенції виконавчих та представницьких органів різного рівня призводить до нівелювання самоврядності, посилення залежності адвокатів від свавільних рішень організації, яку вони утримують власним коштом.

Запропонований проект закону достатньою мірою вирішує ці наболілі проблеми. Законодавець пропонує розмежувати статус адвоката, особи, яка має право здійснювати адвокатськую діяльність, та адвоката, який здійснює незалежну професійну діяльність. Держава гарантує імунітет від незаконного втручання саме незалежним професіоналам. Тобто державні гарантії розповсюджуються саме на адвокатську діяльність, відносини адвокат — клієнт: розширений предмет адвокатської таємниці, адвокатська таємниця захищена неможливістю вилучення, огляду, залучення в якості доказів будь-якої інформації, що складає адвокатську таємницю, визначений особливий порядок отримання правоохоронними органами дозволу входу до приміщень, в яких адвокат здійснює свою діяльність. Порушення встановлених процедур, тягне за собою визнання отриманих доказів недопустимими. Відповідними нормами доповнений Кримінальний процесуальний кодекс.

Одночасно норми проекту спрямовані на забезпечення незалежності саме адвокатської діяльності, шляхом виключення гарантій та адвокатського імунітету для відносин підпорядкування адвокат – працедавець, що не є адвокатським об’єднанням чи бюро, при цьому законодавець, не обмежуючи право на заняття підприємницькою діяльністю особами, що отримали статус адвоката, надає останнім також право встановлювати наряду з цивільно-правовими трудові відносини: адвокат—адвокат, або адвокат—адвокатське об’єднання, покладаючи відповідальність за забезпечення незалежності адвокатської діяльності адвоката—працівника на адвоката— працедавця.

Законопроект посилює дисциплінарну відповідальність адвоката за неналежне виконання своїх професійних обов’язків перед клієнтом та судом, одночасно закріплюючи принцип юридичності визначеності при оцінці ознак дисциплінарного проступку та видів можливої відповідальності.

Визначаючи нову процедуру допуску до професії, законодавець максимально виключив суб’єктивний підхід в оцінці знань та навиків претендентів, а запровадження анонімного тестування після набуття необхідного досвіду діяльності на посадах стажера адвоката, судді або прокурора, зробить адвокатський іспит більш об’єктивним. При цьому прикінцеві положення закону встановлюють перехідний період для входу в професію юристами за спрощеною процедурою саме для виконання конституційних положень про встановлення адвокатської монополії.

Також зконодавець запроваджує нові, більш широкі можливості участі кожного адвоката в системі єдиної самоврядної організації на національному та регіональному рівнях шляхом безпосередної участі в регіональних конференціях, повної відкритості діяльності та процесу прийняття рішень органів адвокатського самоврядування для кожного адвоката, розмежування компетенції регіональних та національних органів самоврядування. Нарешті Національна асоціація адвокатів України як організація отримає власні виконавчі органи, а адвокатура України чітку й зрозумілу систему органів адвокатського самоврядування.

Джерело: Юридичний вісник України

Законодавство

Заборонено продаж запальничок у вигляді іграшок чи зброї

Опубліковано

on

От

Набрав чинності наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Змін до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» від 23 січня 2018  р. № 80.

Відповідно до наказу з Правил виключено пункти, пов’язані з маркуванням текстильних, електропобутових, телерадіотоварів та товарів побутової хімії. Пункти 1516  Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами викладені в такій редакції:

«15. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни на товари в грошовій одиниці України … Суб’єкт господарювання може застосовувати до непродовольчих товарів, які реалізує, знижки або зменшення ціни, проводити їх розпродаж у порядку, установленому законом. Суб’єкт господарювання повинен довести до споживачів інформацію про ціну товару, що була встановлена до початку застосування знижок або зменшення ціни, проведення відповідного розпродажу, а також ціну товару, установлену після їх початку.»;

«16. Під час продажу непродовольчих товарів вітчизняного та іноземного виробництва працівники суб’єкта господарювання зобов’язані надати споживачам необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію в супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів товарів…».

Крім того, в п. 18 передбачено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги).

Також, Правила, доповняться Главою 12 «Запальнички». Ця глава встановлює особливості продажу запальничок як ручних пристроїв для вироблення вогню.

Пункт 3 цієї глави визначає, що забороняється продаж запальничок нестандартного дизайну, які за своєю формою нагадують героїв мультфільмів, іграшки, зброю, годинники, телефони, музичні інструменти, транспортні засоби, людські тіла або частини людських тіл, тварин, їжу або напої, які відтворюють музичні ноти, або мають мерехтливе світло чи рухомі або інші деталі розважального характеру.

Читати далі

Законодавство

Не враховувати голосів померлого учасника можна буде вже через п’ятнадцять місяців

Опубліковано

on

От

У відкритих джерелах з’явився текст Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIII.

Закон буде опубліковано в «Голосі України» у п’ятницю 16 березня 2018 р., а чинності він набере через три місяці з дня опублікування, крім ч. 2 ст. 23 Закону, яка набере чинності через один рік з дня набрання чинності Законом.

Згадана відтермінована в часі норма встановлює, що в разі смерті (оголошення судом безвісно відсутнім або померлим) учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі становить менше 50%, у разі відсутності спадкоємців, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50% або більше, товариство може приймати рішення, пов’язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

Справжньою новелою Закону є інститут корпоративного договору – безвідплатний, конфіденційний і вчиняється в письмовій формі, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (ст. 7). Уведення корпоративного договору, за свідченнями багатьох експертів, допоможе уникати багатьох конфліктів між учасниками товариств.

Закон № 2275-VIII розширює рамки процедурної свободи щодо входу до товариства і виходу з нього, умов внесення частки учасником чи її передання. В цілому акцент регулювання внутрішніх відносин у товаристві перенесений із закону на статут і корпоративний договір.

Читати далі

Законодавство

Строки досудового розслідування значно скорочуються

Опубліковано

on

От

Верховна Рада України за зверненням комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відклала розгляд законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства» від 5 лютого 2018 р. № 7547, який  усував у новій редакції КПК деякі положення, відомі як поправка Лозового (депутат Андрій Лозовий, Радикальна партія).

Отже від завтра, 15 березня 2018 р., строки досудового розслідування обчислюватимуться з моменту внесення до відомостей про кримінальне правопорушення ЄРДР.

Наберуть чинності й інші зміни:

 1. Строк досудового розслідування становитиме (ст. 219 КПК):
 • шість місяців – у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
 • дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
 • вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину,
  а закінчене воно має бути: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку чи  протягом двох місяців з дня повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Максимальний строк досудового розслідування може бути продовжений максимум на дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру (у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину).

 1. Повідомлення про підозру може бути оскаржено (п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК), та в результаті оскарження – постановлено ухвалу слідчим суддею про скасування повідомлення про підозру (п.1-1 ч. 2 ст. 307 КПК);
 2. Тільки слідчі судді зможуть призначати експертизи (ст.ст. 242-244, 332 КПК).

За свідченнями експертів, ці зміни значно ускладнять досудове розслідування, оскільки скорочення строків спонукатиме слідство якомога старатися не починати кримінальних проваджень, які не буде можливості своєчасно закінчити; водночас оскарження підозри дасть змогу затягувати й без того обмежений в часі процес; а призначення експертиз виключно слідчими суддями стане на цьому шляху ще одним зайвим бар’єром.

Саме не припустити цих змін був покликаний законопроект  № 7547, який тепер відкладений на невизначений термін, за офіційною версією, «для проведення політичних консультацій».

Читати далі

В тренді

 

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.